10. klasē — 7 skolēni
Izglītojamo skaits Lubānas vidusskolas 10. klasē 2021./2022. mācību gadā tiek prognozēts nepietiekams. Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem, dome var veikt izņēmumus izglītojamo skaita noteikšanā. Noteikumi nr. 2 paredz, ka vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits Lubānas vidusskolā - 12-23. Ar domes lēmumu šajā mācību gadā nolemts atvērt 10. klasi ar nepilnu skolēnu skaitu - 7 izglītojamajiem.

21.07.2021.