Sēdes klātienē vai zoom?
Vakar jaunizveidotā Madonas novada pašvaldības domes pirmā sēde notika klātienē. Savukārt iepriekšējā sasaukuma domes deputāti vairāk nekā pusotra gada garumā gan domes, gan komiteju sēdēs varēja piedalīties tikai Zoom videokonferences režīmā. Viedokli par Madonas novada domes, tās komiteju turpmāko darba norises formu lūdzu izteikt divu iepriekšējo Madonas novada domes sasaukumu deputātu Aleksandru Šrubu un Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju Arti Mūrmani.
Atbalstu abas iespējas
- Esmu par to, lai tiktu nodrošinātas abas iespējas. Zoom videokonferences režīmā gan nav iespējams visu tik labi izdiskutēt, bet arī no piedalīšanās attālināti pavisam atteikties nevajadzētu. Tas būtu ideāls variants tādos gadījumos, kad attālināti piedalīties varētu tie deputāti, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar ierasties klātienē, un šāda iespēja būtu jāparedz arī likumdošanā, - uzskata Aleksandrs Šrubs.
- Taču nenoliedzami gan domes, gan komiteju sēžu norisei klātienē ir lielas priekšrocības, jo visu ir iespējams izrunāt daudz detalizētāk un vispusīgāk nekā Zoom platformā. Arī iepriekš visu paredzēt, kuru jautājumu izlemšana var raisīt lielākās diskusijas, ne vienmēr ir iespējams. Ir bijis arī tā, ka gaidāmās garās diskusijas vietā pat netiek uzdots neviens jautājums.

Klātienē darbs pilnvērtīgāks
- Es domāju, ka tikai klātienē būtu jānotiek gan Madonas novada domes, gan tās komiteju sēdēm. Tad iespējams daudz labāk visu izrunāt, izdiskutēt un izvaicāt, un sava nozīme ir arī vizuālajam kontaktam. Zoom platforma tomēr rada attālinātu klātbūtnes iespaidu. Manā skatījumā, darbs klātienē ir pilnvērtīgāks. Turklāt ir lietas, ko nevar izlemt attālināti, - uzsver Artis Mūrmanis.
Vaicāts, vai vienlaikus, rīkojot sēdes klātienē, ir jādod iespēja pagastu pārvalžu vadītājiem piedalīties attālināti vismaz tajos jautājumos, kur nav nekādu „zemūdens akmeņu" un faktiski nepieciešams formāls domes lēmums, Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs atzīst, ka, protams, ir jāizvērtē arī ekonomiskais efekts un jānosaka, kādos gadījumos nepieciešama pārvaldes vadītāja klātbūtne, bet kādu jautājumu izskatīšanā var piedalīties Zoom videokonferences režīmā.
- Katrā ziņā jaunievēlētajiem Madonas novada domes deputātiem novēlu sastrādāties, lai mūsu lielajam, skaistajam Madonas novadam būtu pienesums. Mērķis jau mums ir viens - tā ir novada izaugsme, - akcentē Artis Mūrmanis.

2.07.2021.