Vislielākā vērtība ir ģimene
4. maijs, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, ir īpaši svētki. Par tradīciju šajā dienā kļuvis balti klāts galds, kopābūšana. Cieņa, mīlestība, tradīcijas, vērtības sākas ģimenē, un katram tās ir citas.
Regīnas un Ērika Paegļu ģimenē vislielākā vērtība ir ģimene - bērni Evelīna, Dāvids, Sāra un Toms, cieņa pret savu dzimteni.
- Ikvieni valsts svētki mums ir īpaši, ģimeniski. Katros ir savas tradīcijas, bet viena ir nemainīga - sarkanbaltsarkanais karogs. Tam mūsu ģimenē ir liela nozīme un īpašs stāsts. Kad iegādājāmies māju, starp mantu kaudzēm atradām karogu. Lai gan tas bija ļoti vecs, tomēr saglabājies labā stāvoklī, un mums tas kļuva par vērtību, un tas tiek izkārts katros svētkos. Atrodot karogu sapratām, ka mums savā mājā ir jāizveido kas tāds, kas simbolizē tā krāsas. Mājas atklāšanas svētkos aicinājām draugus un radus un kopīgi izveidojām krūmu dobi, kas ir sarkanbaltsarkanā krāsā, un katrs simboliski iestādīja savu krūmu, - pastāsta Regīna Paegle.
Domājot par svētku svinēšanas tradīcijām, vērtībām, Regīna norāda, ka ne vienmēr svarīgs ir baltais galdauts vai tas, kas atrodas uz tā, bet gan ģimene.
- Manā ģimenē visbūtiskākā vērtība ir kopīgs uzvārds, četri bērni, ka esam visi kopā un varam dzīvot laukos. Man ļoti nozīmīgi ir dzīvot īstajā vietā. Tā ir vieta, kur esi piedzimis. Tāpat svarīgi, ka bērniem varam dot neatņemamu vērtību - brīvības, plašuma izjūtas. Un mums šāda iespēja ir. No rītiem kopā ar vīru sēžam uz lievenīša, malkojam kafiju un veramies plašumos: putnu dziesmas, austošā saule, koki, neskartā daba - tā ir mūsu mazā pasaule, - atklāj Regīna. - Otra lielākā vērtība, ko man ir iedevis tētis, - mīlestība pret kokiem. Kopš bērnības atceros, ka vakaros stādījām kokus, laistījām tos. Tajā laikā tas tik ļoti nepatika. Stādījām ozolus, un tētis vienmēr teica: „Kad es būšu vecs, tajos dziedās lakstīgalas." Nu jau koki ir lieli, diemžēl arī tētis uz mums noraugās no mākoņa maliņas, bet, turpinot šo tradīciju, turpinām stādīt kokus. Tagad to darām kopā ar bērniem, un ticu - kad viņi izaugs lieli, šī tradīcija turpināsies.
Viss sākas ģimenē - ticība, cieņa, mīlestība, tradīcijas un vērtības, kas tiek mantotas no paaudzes paaudzē. - Cieņu pret vecākiem es bērniem mācu ar to, ka bieži esmu pie savas mammas. Vērtība ir vecāki, caur kuriem tu māci savus bērnus, parādot, ka joprojām mīli un cieni viņus - ne tikai vārdos, bet arī darbos.
- Ģimene ir vislielākā vērtība no paaudzes paaudzē. Ja es cienu savu ģimeni un valsti, tad arī bērni to cienīs. Viss sākas ģimenē, - uzsver Regīna Paegle. - Ir jāciena ne tikai sava ģimene, bet arī vieta, no kuras tu nāc un kur tu esi. Svētki un izjūtas, ka tu esi Latvijā, rodas ikdienā, stāstot un mācot mūsu valsts vēsturi, kas ietver arī daudz skumju notikumu. Šobrīd mums ir izvēle, bet bija laiki, kad cilvēkiem tādas nebija. Daudz cilvēku tika izsūtīti, devās bēgļu gaitās; runājot par to, balss aizlūst. Esmu sava pagasta, novada, valsts patriote. Patriotisms neizriet tikai no tā, ka svinam valsts svētkus, izkaram karogu šajās dienās. Tas strāvo caur mani nepārtraukti. Tam ir vislielākā nozīme. Ir svarīgi būt ar saknēm, izjūtām, dvēseli savā dzimtenē, neraugoties uz to, kur tu esi. Bet Latvijas nozīmīgums ir arī caur visiem skumjajiem notikumiem, kad atceramies tos. Caur bēdīgajiem mirkļiem varam atcerēties, izprast patieso vērtību.
Lai gan 4. maijs kā Baltā galdauta svētki par tradīciju ir kļuvuši neilgu laiku, Regīnas ģimenē šie svētki ir īpaši.
- Katru gadu šie svētki ir vēl viens iemesls būt kopā ar ģimeni. Šajā dienā braucam pie mammas un esam visi kopā. Tas ir pats nozīmīgākais, - uzskata Regīna. - Mums ir daudz sēru dienu, bet ir jāmācās svinēt svētkus, izjust un priecāties. Par godu tiem var iestādīt kādu koku, sakopt apkārtni, radīt savas vērtības un tradīcijas.
30.04.2021.