Sāk veidot puķu dobes
Pavasarī, kad mostas daba, tiek uzsākti sezonai atbilstoši darbi - apgriezti koki un krūmi, kasītas pērnās lapas, veidoti apstādījumi.
Šogad laikapstākļi ir ļoti mainīgi, pavasaris nesteidzas, bet, atbilstoši laika prognozēm un reālajai situācijai, tiek veikti un plānoti dažādi darbi. Madonā jau aizvadītajā nedēļā tika uzsākta apstādījumu veidošana un stādītas atraitnītes.
- Pirms Lieldienām uzsākām atraitnīšu stādīšanu, lai jau uz svētkiem būtu kāds košs akcents pilsētas ielās. Darbs tiks turpināts Saieta laukumā un apstādīta nogāze pie mūzikas skolas. Šobrīd pēkšņi sasnigušais sniegs darbu ir apgrūtinājis, - pastāstīja Madonas novada pašvaldības īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja Gita Lutce. - Vēl ir tikai aprīļa sākums, jārēķinās ar dažādajiem laikapstākļiem. Veicot un plānojot darbu, tiem jāpielāgojas. Atraitnītēm sniegs nav bīstams, lielāku kaitējumu nodara tieši kailsals. Īpaša uzmanība tiek vērsta arī uz apstādījumu kopskatu, lai tas būtu skaists, veidotu kādu iepriekš izveidotu ornamentu un būtu baudījums acīm. Par to parūpējas ainavu arhitekte. Domāju, ka arī šogad puķu dobju vizuālajā noformējumā gaidāmi kādi pārsteigumi. Atraitnītes vairāk tiek stādītas centrālākajās vietās, līdz ar to visās dobēs tās netiks stādītas. Iestājoties siltākiem laikapstākļiem, tuvāk vasarai, puķu dobes tiks papildinātas.
Marta beigas, aprīļa sākums ir laiks, kad pilsētā tiek uzsākta atraitnīšu stādīšana. Bet paralēli šiem darbiem norit arī citi.
- Viens no pirmajiem pavasara sakopšanas darbiem tradicionāli ir liepu apgriešana, kas tika uzsākta jau marta sākumā. Protams, arī šos darbus ietekmēja laikapstākļi, līdz ar to nedaudz liepu apgriešana ir apturēta. Tomēr ilgi ar to kavēties nedrīkst, ir pavasaris, un daba mostas. Tāpat tika uzsākta ielu un ietvju slaucīšana, bet arī šajā darbā esam atkarīgi no laikapstākļiem, - norādīja Gita Lutce. - Šie darbi pašlaik ir nedaudz iekavēti, bet, tiklīdz dabā iestāsies mierīgāks laiks, darbi tiks atsākti. Lai gan rudenī jau tika savākta lielākā daļa koku lapu, arī pavasarī ir vietas, kur jāturpina to kasīšana. Īpašumu uzturēšanas nodaļā darbu netrūkst, bet šobrīd aktuālākie noteikti ir smilšu savākšana pilsētas ielās, liepu apgriešana un apstādījumu veidošana. Tūliņ jau būs jāsāk domāt arī par zāles pļaušanu. Šis darbs tiek uzsākts jau maija sākumā.
- Lai gan nevar paredzēt, kā viss attīstīsies, tomēr jau laikus jābūt gataviem. Katrai sezonai ir aktuāli darbi, norāda Gita Lutce.
Pilsētas sakopšanā aktīvi iesaistās arī iedzīvotāji. Kā sacīja īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja, arī šogad ir liela iedzīvotāju interese par lielajiem maisiem, kas paredzēti tā saucamajiem zaļajiem atkritumiem.
- Tāpat kā iepriekš arī šajā pavasarī cilvēki aktīvi piesaka lielos maisus. Jau pirms svētkiem tika dalīti maisi, lai garajās brīvdienās iedzīvotāji varētu uzsākt savu pagalmu sakopšanu. Jau vakar bija pirmie maisi, kas novietoti promvešanai, ko pašvaldība izvedīs bez maksas. Šos maisus, līdzīgi kā iepriekšējos gados, nedrīkst izmantot sadzīves atkritumiem, tad par to izvešanu būs atsevišķi jāmaksā. Iedzīvotāji maisus var pieteikt, zvanot īpašumu uzturēšanas nodaļai vai atsūtot ziņu un norādot mājas adresi, - skaidroja Gita Lutce.
07.04.2021.