Pērn būtiski samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits
2020. gadā Vidzemē reģistrēti 276 kūlas ugunsgrēki, kas ir par 184 kūlas ugunsgrēkiem mazāk nekā gadu iepriekš, kad Vidzemē tika fiksēti 460 kūlas ugunsgrēki. Kūlas ugunsgrēku samazinājumu Vidzemē un Latvijā kopumā var skaidrot ar kūlas degšanai nelabvēlīgiem laikapstākļiem - aizvadītajā gadā silts un sauss pavasaris iestājās vēlu, bet „Covid-19" izplatīšanās ierobežojumi ievērojami samazināja cilvēku pārvietošanos. Kopumā Vidzemē pērn izdegušas 129,93 hektārus lielas teritorijas.
Pirmais kūlas ugunsgrēks šogad Latvijā un Vidzemē tika reģistrēts 27. februārī Ainažos.
Vidzemē 2020. gadā bija divi novadi - Cesvaines un Jaunpiebalgas, kuros netika reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. Lai arī kopumā Vidzemē reģistrēts gandrīz uz pusi mazāk kūlas ugunsgrēku nekā 2019. gadā, to skaits tomēr dažos novados mūspusē ir pieaudzis. Salīdzinot ar 2019. gadu, pieaugums fiksēts Alojas novadā, Alūksnes novadā, Mazsalacas novadā un Vecpiebalgas novadā. Savukārt kūlas ugunsgrēku skaits pērn ir sarucis 23 Vidzemes novados, visbūtiskāk Gulbenes, Kocēnu, Līgatnes un Limbažu novadā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš skaidro, ka kopējais kūlas ugunsgrēku skaita samazinājums pagājušajā pavasarī Latvijā un reģionā skaidrojams ar faktu, ka pavasaris iestājās vēlu, laiks nebija labvēlīgs kūlas ugunsgrēku straujai izplatībai. Tāpat zināma loma bija ārkārtējās situācijas izsludināšanai valstī, kā arī noteiktajiem ierobežojumiem, kas mazināja iedzīvotāju pārvietošanos. Taču joprojām visbiežāk kūlas ugunsgrēki izcēlušies teritorijās, kuras netiek pienācīgi apsaimniekotas - īpašnieki atrodas ārzemēs, kā arī iedzīvotāji atzīst, ka viņiem nav līdzekļu, lai sakoptu savus īpašumus. J. Skrastiņš uzsver, ka skaidrojošais darbs tiek veiks nepārtraukti, un pieļauj, ka līdz ar paaudžu maiņu kūlas ugunsgrēku skaits varētu mazināties. Tāpat viņš uzskata, ka kūlas ugunsgrēku skaitu varētu vēl samazināt tad, ja pašvaldības aktīvāk iesaistītos nesakopto teritoriju apzināšanā un to īpašnieku informēšanā par veicamajiem pasākumiem, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos nosakot pienākumu, atbildību un nosacījumus teritorijas sakopšanai, kontrolējot šo nosacījumu izpildi. Vidzemes pieredze parāda, ka tas darbojas - tajos novados, kur pašvaldības aktīvi rīkojas, pēdējos gados ir vērojams kūlas ugunsgrēku samazinājums.
2020. gadā Latvijā reģistrēti 1379 kūlas ugunsgrēki, tas ir par 50,2% mazāk, salīdzinot ar 2019. gadu, kad kūlas ugunsgrēku skaits bija 2769. Kūlas ugunsgrēku dēļ 2020. gadā izdega 934 hektāri Latvijas teritorijas, tas ir par 71,2% mazāk nekā 2019. gadā, kad izdega 3253 hektāri Latvijas teritorijas. 2020. gadā samazinājies ne tikai kūlas ugunsgrēku skaits, bet arī to radīto postījumu apmērs - iznīcinātas 15 ēkas, un cietis viens cilvēks, tas abos gadījumos ir zemākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā.
VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai!
SANDRA VĒJIŅA,
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas
vecākā inspektore
23.03.2021.