XXII Starptautiskais festivāls aizvadīts
Šajā neparastajā laikā, kad daudzas vērtības tiek skatītas un pārskatītas, nemainīgs paliek tikai viens - tas ir Laika ritējums.
Gadskārtu maiņu nav atcēlis neviens. Un kā katru gadu februārī sākas jaunais zemkopības gads, ko tradicionālajā kultūrā iezīmē Meteņi - svētki, kuri saistās ar jautrību, laišanos no kalna, lielīšanos, braukšanu ciemos un, protams, maskošanos.
Lai arī Latvija nav liela valsts, tomēr tā ir bagāta ar savu lokālo tradīciju daudzveidību, par ko katru gadu pārliecināmies, tiekoties masku festivālā. Atgādināšu, ka arī Madonas novads pēdējā desmitgadē pat divas reizes ir bijis festivāla organizētājs un uzņēmis festivāla dalībniekus novada lauku sētās, ciemos un pašā pilsētā.
Šoreiz festivāla rīkotāji bija Latvijas Folkloras biedrība un Saulkrastu novads. Uzreiz gan jāpiebilst, ka festivāls tika rīkots īpašā -tiešsaistes formātā (kā to pieprasa epidemioloģiskā situācija valstī). Savus video priekšnesumus bija iesūtījuši 13 kolektīvi: Rīgas ģimeņu folkloras kopa "Berendejk" (vad. Olga Dergunova), Kokneses folkloras kopa "Urgas" (vad. Inguna Žogota), Tilžas etnogrāfiskais ansamblis "Sagša" (vad. Daiga Jēkabsone), Madonas folkloras kopa "Vērtumnieki" (vad. Ingrīda Grudule), Rīgas ģimeņu folkloras kopa "Garataka" (vad. Asnate Rancāne), Lūznavas muižas Kadriļu deju grupa (vad. Inga Žirgule), Zirņu folkloras kopa "Zirņi" (vad. Gunita Virkute), Vidrižu folkloras kopa "Delve" (vad. Aina Tobe), Smiltenes folkloras kopa "Rudzupuķe" (vad. Līga Krūmiņa-Krīgere), Bārbeles folkloras kopa "Tīrums", Baldones folkloras kopa (vad. Irita Vimba), radošā grupa "Merjama" (Krievija), Budēļu Kiligunda (vad. Jānis Jasjukevičs), ARPC "Zeimuļs" folkloras studija "Vīteri" (vad. Sandra Stare).
Interesenti var aplūkot visas uzstāšanās Latvijas Folkloras biedrības FB mājaslapā vai arī youtube.
Ļoti interesanta bija arī starptautiskā konference, kurā par maskošanās tradīcijām varēja noklausīties un noskatīties Zoom platformā šādas lekcijas (arī tās atrodamas youtube): Jekaterina Anastasova "Ziemas maskošanās spēles Bulgārijā (kukeri)", Tatjana Minnijahmetova "Maskošanās udmurtu kalendārajās ieražās: simbolika un semantika", Aļena Ļeškeviča "Maskošanās baltkrievu kāzu ieražās. Paralēles ar kalendārajām ieražām", Aīda Rancāne "Čigāni - svešie un savējie: nozīmju migrācija", Olga Lazareva, Andrejs Dorožkins (radošā grupa "Merjama"; Krievija) "Maskošanās simbolika
somugru tautu bedību rituālos".
Lielu paldies "Vērtumnieki" saka Madonas kultūras nama direktorei Ilzei Šulcei par atbalstu un īpaši Aleksandram Ezeriņam par filmēšanu un profesionāli saliktu kopā videomateriālu.
INGRĪDA GRUDULE,
folkloras kopas "Vērtumnieki" vadītāja, Latvijas Folkloras biedrības valdes locekle
24.02.2021.