LED apgaismojums Madonā
Madonas novada pašvaldība aizvadītajā nedēļā rīkoja e-semināru par viedo ielu apgaismojumu Madonas ielās. Kā zināms, projekta ietvaros Madonā lielā mērā ir ieviests LED ielu apgaismojums ar viedo vadību. Atziņās par līdzšinējiem un plānotajiem ieguvumiem dalījās pašvaldības pārstāvji, savukārt ar plašāku jomas specifikāciju iepazīstināja pieaicinātie eksperti.
Indra Kārkliņa, Madonas novada pašvaldības projektu ieviešanas nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste, e-seminārā pauda, ka Madonas pilsētas ceļu reģistrā reģistrēta 81 iela. Projekta ietvaros 59 ielās, kas ir 73%, uzstādīti kopumā 889 LED gaismekļi un 23 viedā apgaismojuma sistēmas segmenta kontrolieri. Tāpat uzstādīts gaisa piesārņojuma sensors.
- CO2 izmeši gaisā samazinājušies par 54 tūkstošiem kilogramu/gadā. Enerģijas patēriņā paredzam ietaupīt 498 tūkstošus kilovatstundu/gadā. Paredzētais ietaupījums izmaksu ziņā gadā vidēji sastāda nedaudz virs 90 tūkstošiem eiro, -
projekta rezultatīvajos rādītājos dalījās Indra Kārkliņa. Viņa piebilda, ka kopējās projekta izmaksas sastādīja 784 tūkstošus eiro, no kuriem Madonas novada līdzfinansējums -
301 tūkstotis eiro. Noteikts, ka projekts atmaksāsies 3,05 gados.
Pie ieguvumiem minama ne tikai kvalitatīvu un viedu tehnoloģiju ieviešana, bet arī racionāla enerģijas izmantošana, satiksmes un pilsētvides drošības uzlabošana, gaisa piesārņojuma samazināšana.
Jāpiemin, ka Madonas pilsēta nav vienīgā teritorija novadā, kur nātrija tipa gaismekļi nomainīti uz LED. Indra Kārkliņa atgādināja, ka 2014. gadā 70 gaismekļi uz LED nomainīti Kalsnavas pagastā un 53 -
Sarkaņu pagastā. - Pakāpeniski gaismekļu nomaiņa turpinās arī citu pagastu teritorijās. Šis lielais projekts ir kā motivācija šādu tehnoloģiju ieviešanu turpināt ne tikai pilsētā, bet arī pagastu teritorijās.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs komentēja īstenoto projektu: - Dzīvojam tehnoloģiskā laikmetā, kad ir jāiet līdzi laikam. Šajā projektā saredzu trīs veida ieguvumus. Pirmkārt, tas ir tehnoloģiskais ieguvums - varam elektroniski, attālināti vadīt gaismas, esam moderni. Ir arī vizuālais ieguvums, ko redz ikviens. Pašvaldībā esam dzirdējuši daudz pozitīvu atsauksmju no iedzīvotājiem, ka pilsēta izskatās labāk - gaišāk. Arī finansiālais ieguvums - projektu piesakot, rēķinājām, ka dažu gadu laikā varam atgūt pašvaldības līdzfinansējumu uz elektrības ietaupījuma rēķina. Tas ir pārsteidzošs - sākumā bijām pat pārsteigti, tie ir vērā ņemami skaitļi. To visu liekot kopā, projekts ir ļoti vērtīgs; šādas tehnoloģijas ieviest iesaku arī citām pašvaldībām.
Var pozitīvi vērtēt iepriekš minēto; tomēr laikrakstā „Stars" kāds iedzīvotājs arī vērsies ar jautājumu, kādēļ vietām raustās jaunuzstādītais LED apgaismojums. Tā nav vienīgā iela, kur tas esot novērots, bet, piemēram, Blaumaņa ielā posmā no „Stara" redakcijas līdz domes ēkai vien esot divi šādi gaismekļi.
E-semināra vadītājs Māris Saulītis atbildēja: - Šobrīd rit projekta noslēguma fāze, kuras ietvaros notiek sistēmas inicializācija, testēšana, regulēšana, līdz ar to ir iespējamas atkāpes atsevišķos gadījumos, kad var novērot kādas sistēmas kļūdas. Iespējams, kādā gadījumā notiek pārāk strauja gaismekļa ieslēgšanās, izslēgšanās, kā dēļ var šķist, ka gaismekļi raustās. Bet kopumā tā ir regulēšanas vaina - LED gaismekļu raustīšanās nebūs gala rezultāts. Līdz tam iedzīvotāji lūgti izturēties ar sapratni un informēt pašvaldību par novērotiem bojājumiem. Informāciju var sūtīt uz e-pastu pasts@madona.lv; atbildīgās personas traucējumus pārbaudīs un uz tiem reaģēs.
E-seminārā izskanēja informācija, ka LED apgaismojums telpās uzlabo darbspējas, produktivitāti, arī telpas uztveri un pat garastāvokli. Tik būtiska nozīme ir labai redzamībai. Pilsētvidē, uz ielas, uzlabojumi galvenokārt skar drošību - gan satiksmei, gan pašiem iedzīvotājiem, samazinās avāriju, zādzību, laupīšanu skaits - tas vēsturiski pierādījies statistikā. Raugoties Eiropas pieredzē, vietās, kur uzstādīts LED apgaismojums, palielinās īpašumu vērtība, kā arī tiek uzlabots biznesa potenciāls. - Cilvēki labprātāk pastaigājas, biznesi, kafejnīcas var ilgāk strādāt vakaros, tā rāda Eiropas pieredze, - pauda Ansis Avotiņš, RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks. Viņš arī iezīmēja „viedo pilsētu" šābrīža un futūristiskās iespējas. Ar viedo apgaismojumu „viedajās pilsētās" var panākt to, ka, piemēram, braucot ar velosipēdu, braucējs caur aplikāciju var pielāgot apgaismojumu konkrētajā posmā. Savukārt nākotnes vīzijā ir dažādas projekcijas drošībai, piemēram, tā vietā, lai uzstādītu „gulošos policistus", apgaismojums varētu autovadītāju brīdināt par potenciāli bīstamu situāciju, piemēram, ja bērns grasās izskriet uz ceļa, iedegtos sarkans brīdinājuma apgaismojums.
Madonas pilsētā īstenots Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekts „Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību".
23.02.2021.