Studiju darbs pandēmijas laikā
Pandēmija ir izmainījusi visu mācību iestāžu, arī Latvijas Universitātes Madonas filiāles ierasto ikdienu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu un Latvijas Universitātes (LU) izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem, LU Madonas filiālē gandrīz simt studentiem studiju process jau pērn tika uzsākts attālināti. - Viens no mūsu augstskolas galvenajiem mērķiem joprojām ir augstas kvalitātes studiju procesa nodrošināšana, ko saviem studentiem arī īstenojam, - atzīst LU Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova. - Tā kā iepriekšējais gads pamudināja attīstībai izmantot dažādus jaunus informācijas tehnoloģiju rīkus un pateicoties pavasarī ieviestajām Microsoft (MS) Teams iespējām, veiksmīgi nodrošinām attālināto studiju formu. Turklāt Madonas filiālē studiju diena ir sestdiena, līdz ar to attālinātais lekciju apmeklējums studentiem ir ērts, tas nepārklājas ar citām attālinātajām darba sanāksmēm vai kāda ģimenes locekļa nepieciešamību pēc datora vai telpas.

Iepriekšējā gada nogalē studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs" 3. kursa studentu noslēguma un kvalifikācijas darbu pieņemšana notika individuāli, iepriekš studentam sazinoties ar filiāli un vienojoties par darba iesniegšanas laiku, biroja telpā ievērojot distanci, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus (maska, vairogs, cimdi) un dezinficēšanas līdzekļus apmeklējuma laikā.
Vadītāja neslēpj, ka 3. kursa studentiem noslēguma darbu aizstāvēšana ritēja plānotajā termiņā, bet šogad citādi nekā filiāles iepriekšējos 23 darbības gados: - Attālināti atradās gan studenti, gan komisijas locekļi. Komisija iepriekš bija iepazinusies ar katra studenta noslēguma darbu, vadītāja un recenzenta atsauksmēm un aizstāvēšanas dienā noklausījās studenta prezentāciju par veikto pētījumu. Tāpat kā iepriekš klātienē, arī attālināti katrs students atbildēja uz komisijas uzdotajiem jautājumiem, uzklausīja komentārus, kā arī ikviens attālinātās sapulces dalībnieks guva pieredzi no kolēģu veiktajiem pētījumiem.
Madoniete Līga Viktorija Golubeva šobrīd jau ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs" 2020. gada absolvente. Līga ir ieguvusi 1. līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju „Pirmsskolas izglītības skolotājs".
- Mana kvalifikācijas darba tēma ir „Bērna emocionālās labizjūtas kā veselīga dzīvesveida nodrošināšanas iespējas pirmsskolā", - komentē Līga. - Šai darbā gūtās atziņas noderēs gan profesijā, gan savā dzīvē, tajā pārdomāju par ikviena cilvēka labizjūtu, visi taču esam saistīti. Šobrīd mācības esmu pabeigusi, diploms, iespējams, tiks izsniegts februārī. Vai tiks organizēts svinīgs izlaidums LU Lielajā aulā, nav zināms, tas atkarīgs no situācijas valstī.
Jautāta par studijām, Līga saka: - Man patika. No pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte" bijām divatā. Ar kolēģi Lilitu Pakloni mācījāmies vienā kursā, spriedām, ka esam privileģētas, jo vairāki studenti ieradās no citām pilsētām un novadiem, mums nebija jāmēro ceļš, studijas notika tepat. Protams, pandēmijas laikā mācījāmies attālināti, tāpat darba aizstāvēšana notika attālināti. Patika augstskolas pasniedzēji, īpaši literatūras pasniedzēja Aija Kalve, kas spēja aizraut, citējot brīnišķīgu dzeju un prozu. Viņas vadītās lekcijas paskrēja nemanot. Interesanti, ka dzirdētais man tagad noder svētdienas skolā, kur esmu piekritusi būt skolotāja.
Tā kā studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs" absolventiem ir iespēja 2021. gada rudenī turpināt studijas tepat filiālē profesionālā bakalaura studiju programmā „Sākumizglītības skolotājs", vaicāju, vai Līgai nav šādas ieceres. - Pagaidām gribu atpūsties, - nosaka madoniete. - Arī finansiāli to nevaru atļauties, jo pašlaik pastāvīga darba nav, bērnudārzā „Priedīte" aizvietoju kolēģi.

Par pirmā un otrā kursa studentiem
Attālināti ik sestdienu Teams platformā šobrīd rit lekcijas un eksāmeni studiju programmu „Pirmsskolas izglītības skolotājs" un „Sporta treneris" pirmā un otrā kursa filiāles studentiem. Savukārt studiju programmas „Sporta treneris" praktiskās nodarbības pārceltas no rudens semestra uz pavasara semestri, kad iestāsies siltāks laiks un nepieciešamības gadījumā nodarbības sporta zālē varēs pārcelt uz nodarbībām brīvā dabā.
- Studēt Madonā izvēlējos tāpēc, ka studijas ir tuvu mājām, laba programma un iespēja apvienot mācības ar darbu, - atklāj Lāsma Šķēle no Bērzaunes pagasta Sau-
leskalna. Lāsma studē 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sporta treneris" 1. kursā, bet pirms tam mācījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
- Tagad, kad viss notiek attālināti, studēt ir vēl vieglāk, jo mācīties iespējams tikai no mājām, - atzīst Lāsma. - Mīnuss ir tas, ka reizēm pieviļ internets un dažreiz pieklibo atgriezeniskā saite. Pasniedzēji tomēr ir ļoti pretimnākoši, ja kādam ir problēmas, viņi pat individuāli mēģina sazināties un palīdzēt.
Vaicāta par darbu, Lāsma atklāj, ka, pateicoties studijām, ir tikusi pie sava pašreizējā darba: - Rudenī Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs jautāja filiāles vadītājai pēc aktīva studenta, kurš uzņemtos veikt sporta darba organizāciju pagastā. Momentā atsaucos un nu organizēju šī pagasta sporta dzīvi. Pandēmijas dēļ sporta zāles šobrīd apmeklēt nedrīkst; kad dabā būs prāvāka sniega sega, mēģināšu vietējiem organizēt distanču slēpošanu.
Jautāta par studiju maksu, vai tā nav liels papildu slogs, Līga atbild: - Tā kā esmu regbija spēlētāja un nākotnē vēlos kļūt par regbija treneri, Latvijas Regbija federācija man pusi no mācību maksas sedz.
Vai Lāsmai ir labs kontakts ar kursa biedriem? - Ar studiju biedriem tikāmies mācību gada pirmajā dienā, tā arī bija pirmā un pēdējā reize klātienē. Tomēr esam ļoti draudzīgi, internetā esam izveidojuši čata grupu, savstarpējā saziņa notiek, - komentē studente.

Augstskola palīdz attālinātā darbā
E-studiju iespējas, detalizēti izstrādātas instrukcijas attālināto studiju kvalitatīvai nodrošināšanai un nepieciešamības gadījumā iespēja sazināties ar LU IT departamentu tehnisku jautājumu risināšanā - tā ir ikviena filiāles studenta priekšrocība.
- Augstskolas bibliotēka ir sagatavojusi un studenti jau saņēmuši videopamācību un lekciju par elektroniskajiem resursiem, - piebilst filiāles vadītāja Lolita Kostjukova. - Studenti tiem ērti var piekļūt attālināti, lai kvalitatīvi studiju procesā varētu izstrādāt patstāvīgos darbus. Bez tam filiālē realizējam mūžizglītības kursus, un pagājušā gada nogalē Madonas filiālē noslēdzās pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Pedagoģiskās darbības pamati". Sertifikātu par tiesībām veikt pedagoģisko darbību saņēma gandrīz 30 kursu klausītāji ne vien no Madonas, bet arī no Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Jēkabpils un Vecpiebalgas novada. Kursu organizācija rudens posmā bija izaicinājums visām iesaistītajām pusēm, jo pēdējās piecas nodarbības no kopumā deviņām, kā arī kursa klausītāju noslēguma prezentācijas par kādu aktuālu problēmu pedagoģijā notika attālināti. Sertifikātu izsniegšanu organizējām individuāli, vienojoties par tikšanās laiku un izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī distancēšanos. Jāteic, ka kursi noritēja veiksmīgi, lai arī bija neierasti, jo pedagogi ir pieraduši ar kursantiem strādāt klātienē. Par īstenoto esam saņēmuši labas atsauksmes, dalībniekiem patika gan piesaistītie augsti profesionālie docētāji, gan kursu saturs un tas, ka šādus kursus iespējams organizēt tuvu dzīvesvietai - Madonā.

Elektroniskais paraksts un ieteikumi
Būtiski, ka dokumentācijas kārtošanai daļa studentu izmanto drošo elektronisko parakstu, un filiāles vadītāja mudina ikvienu studentu pielietot šo iespēju. Tā atvieglo studiju procesu ārkārtējās situācijas laikā, palīdz komunikācijā ar augstskolu un citām organizācijām.
Tāpat kā LU kopumā, arī Madonas filiālē darba process, dalība sapulcēs tiek organizēta attālināti, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus. Studentiem ir iespēja sazināties ar filiāli elektroniski, sociālajos tīklos un pa tālruni, kā arī izmantojot pasta pakalpojumus.
- Augstskolas komunikācijas un inovāciju departaments ir apkopojis un publicējis darbinieku ieteikumus, kā veiksmīgāk organizēt darbu no mājām vīrusa un ārkārtējās situācijas laikā, - piebilst Lolita Kostjukova. - Piemēram, par ērtas darba vietas iekārtošanu, rūpīgi plānojot veicamos pienākumus, atbilstoši prioritātēm un dienas daļai, dažādu komunikācijas līdzekļu izmantošanu, regulāru telpas vēdināšanu, vingrošanu, neaizmirstot par laiku atpūtai, antistresa bumbiņas izmantošanu, kā arī ar humoru - nesēdēšanu tuvu ledusskapim, kaķa pabarošanu pirms Zoom sanāksmes un sevis lutināšanu par labi nostrādātu darba dienu, dzīvesprieka saglabāšanu.

Priekšnesumu sniedz Sandris Sproģis
Zinot un jūtot, ka fiziskās un sociālās distancēšanās laikā uzturēt motivāciju iesāktajam darbam nav viegli, filiāles vadītāja aizejošā gada izskaņā noorganizēja, lai LU Madonas filiāles saimi vieno emocionāla attālināta satikšanās un dziedāšana. Pēc filiāles vadītājas vēlējuma un studiju programmas direktora Riharda Parandjuka uzrunas studentiem svētku noskaņojumu paspilgtināja grupas „Bruģis" solista Sandra Sproģa sarūpētais skanīgais pārsteigums. - Studentu un docētāju acīs, viņu izteiktajos komentāros jutu prieku, - pauž Lolita Kostjukova. - Domāju, ka šādi negaidīti prieka brīži var uzmundrināt, stiprināt piederības izjūtu un pozitīvu emocionālo stāju.

Gatavojas starptautiskai konferencei
Pašlaik augstskolā notiek darbs pie LU 79. starptautiskās konferences organizēšanas, kas ritēs attālināti Zoom un MS Teams platformās un notiks no janvāra līdz martam. Darbs konferencē tiks organizēts sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, pētniecības tēmām un starpdisciplināri. - Konferencē plānojam izcelt LU filiāļu absolventu, studentu un sadarbības partneru pētniecisko darbību un aktualitātes reģionos, - informē filiāles vadītāja. - Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un izglītības nodaļu, reģiona izglītības iestādēm Madonas filiāle plenārsēdi un darbu sekcijās plāno organizēt marta vidū. Konferences atklāšana notiks 10. februārī, laipni aicināsim studentus piedalīties gan kā referentiem, gan klausītājiem.13.01.2021.