Daļēji apmierina lūgumu apvienot amatus
Madonas novada pašvaldības (MNP) domes ārkārtas sēdē 11. janvārī tika skatīts jautājums par amatu apvienošanu Madonas novada pašvaldības izpilddirektorei Vitai Robaltei, kas šobrīd no amata pienākumu pildīšanas ir atstādināta. Kā esam informējuši, par to notiek tiesvedība ar MNP, taču, lai šajā laikā varētu gūt ienākumus, atstādinātā izpilddirektore vērsusies pašvaldībā ar lūgumu ļaut juridiski joprojām ieņemamo amatu apvienot ar kādu citu. Sagatavotā lēmumprojekta būtību un juridisko struktūru izklāstīja MNP piesaistītais advokāts Rihards Niedra. Viņš atgādināja, ka 2020. gada 11. augustā V. Robalte tika atstādināta no izpilddirektora amata pienākumu pildīšanas; 10. novembrī dome lēma atstādināšanas termiņu pagarināt līdz brīdim, kad stāsies spēkā galīgais tiesas nolēmums civillietā darba tiesību strīdā, kas pašvaldībai norit ar Robaltes kundzi, vai būs nolēmums kriminālprocesā par aizliegumu ieņemt šo amatu.

„Netipiska situācija"
Pēc advokāta stāstītā, Vita Robalte Civiltiesā prasa atzīt pašvaldības rīkojumu atstādināt no amata par spēkā neesošu, kā arī atjaunot viņu darbā. Faktiski amatpersonas pienākumus viņa šobrīd pildīt nevar; tādēļ 13. novembrī saņemtajā iesniegumā MNP dome lūgta ļaut Vitai Robaltei (V. R.) savienot juridiski ieņemamo izpilddirektores amatu ar jebkuru citu amatu jebkurā citā darbavietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pašvaldībai sniedzis atbildes vēstuli, norādot, ka arī atstādināts darbinieks joprojām ir amatpersona, kurai pilnībā jāievēro likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktais. Attiecīgi MNP lūdza V. R. precizēt apvienojamo amatu un darba devēju.
Decembrī MNP iesniegti divi lūgumi - ļaut savienot izpilddirektores amatu ar konsultanta darbu pilnsabiedrībā (PS) „A. A. Būvkompānijas" un ar būvuzrauga vai būvdarbu vadītāja pakalpojuma sniegšanu uz uzņēmuma līguma pamata SIA „Būve GL". Rihards Niedra atklāja, ka komercreģistra dati uzrāda - pilnsabiedrības divi dalībnieki ir SIA „Anodam" un SIA „Jēkabpils būve". Savukārt Rīgas uzņēmuma „Būve GL" vienīgā amatpersona un patiesā labuma guvējs ir Guntis Leja.
- Ja vadīties stingri pēc likuma un vadlīnijām, ko norādīja KNAB, izpilddirektora amats ir tāds, kur amata savienošana ar viņas lūgtajiem uzņēmumiem ir aizliegta pavisam. Šobrīd ir netipiska situācija: no vienas puses - V. R. atstādināta no amata ilgāk par 3 mēnešiem, bet - no otras - viņa kā amatpersona šobrīd nevar veikt nekādus citus amata pienākumus, izņemot likumā noteiktos specifiskos gadījumus. Tomēr sagatavotajā lēmumprojektā ir norādīta atsauce uz Augstākās tiesas (AT) judikatūru - 2014. gada spriedumu -, kur ir veikts salīdzinājums ar kādu notāru, kurš bija atstādināts no amata. AT lēma - ja notārs atstādināts no amata uz nenoteiktu laiku, nebūtu pareizi liegt viņam gūt ieņēmumus, ka būtu velkama analoģija ar citām likuma normām, ļaujot savienot amatus, ja vien tas nerada interešu konfliktu. Arī izpilddirektoram pie šādiem īpašiem lietas apstākļiem varētu ļaut savienot amatu atstādināšanas laikā ar citiem pienākumiem, citos uzņēmumos, ja vien tas nerada interešu konfliktu. Tādēļ tālāk vērtējami abi uzņēmumi, kuros lūgts savienot amatus, - izklāstīja Rihards Niedra.

Interešu konflikts var apdraudēt
Pēc viņa paustā, SIA „Būve GL" šobrīd neatrodas nekāda veida interešu konfliktsituācijā vai nepārstāv pretējas intereses kā MNP. Taču ar PS „A. A. Būvkompānijas" situācija ir sarežģītāka - saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem MNP 8. septembrī nolēma slēgt līgumu ar personu apvienību SIA „Jēkabpils būve" un SIA „Latgalija" par projekta „Sauleskalna industriālās zonas izbūve Bērzaunes pagastā" īstenošanu.
Rihards Niedra to raksturoja kā interešu konfliktsituāciju - ja V. R. pildītu amata pienākumus „A. A. Būvkompānijas", kuras dalībniece ir „Jēkabpils būve", nebūtu iespējams nošķirt, kuru darba pienākumu izpildes ietvaros V. R. piedalās vai kādas intereses pārstāv.
Tādēļ uz domes sēdi tika sagatavots lēmumprojekts atteikt izsniegt atļauju amatu savienošanai uzņēmumā „A. A. Būvkompānijas", bet to atļaut uzņēmumā „Būve GL". Ja mainās interešu konflikta situācija (piemēram, arī „Būve GL" uzņēmums nonāk saistībā ar MNP), lēmums jāpārskata.
Deputāts Andrejs Ceļapīters ierosināja atļaut apvienot izpilddirektora amatu ar konsultanta amatu arī PS „A. A. Būvkompānijas", ar atrunātu nosacījumu, ka V. R. šajā darbā jānorobežojas no projekta Sauleskalnā. - V. R. vairs jau nav ietekmes uz pašvaldības procesiem, no izpilddirektora amata viņa ir atstādināta. Savukārt „A. A. Būvkompānijas" objekts Sauleskalnā nav vienīgais. Varētu šo darbu ļaut darīt, atrunājot, ka V. R. norobežojas tieši no šī projekta un nepiedalās tā īstenošanā. Citādi tas izskatās kā spiediens no domes puses - ja vēlies strādāt, pārtrauc tiesvedību, kas ir diezgan neglīti.
Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Miķelsons iebilda, ka Eiropas projektu izpilde un tajā iesaistītie uzņēmumi tiek ļoti rūpīgi kontrolēti, un jebkāda saistība pat ar tikai iespējamu interešu konfliktu varētu apdraudēt publiskā finansējuma saņemšanu. Savukārt tiesvedību gan par amatu, gan kompensāciju var turpināt, pat ja V. R. izlemtu pārtraukt darba attiecības ar MNP.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs piebilda, ka V. R. tika dota iespēja piedalīties domes ārkārtas sēdē, kas tika rīkota attālināti, platformā zoom, bet viņa sēdei tomēr nebija pieslēgusies, lai paustu savu viedokli. Arī viņš uzsvēra vairāku miljonu vērtā projekta nozīmi. - Sauleskalna industriālās zonas projekta gadījumā, kas ir tik liels projekts ar jaunu darbavietu radīšanu, nedrīkstam riskēt ar publiskā finansējuma saņemšanu. Amatu savienošanas gadījumā šai situācijā nebūtu izsekojamas V. R. darbības un ietekmes uzņēmumā „A. A. Būvkompānijas". Uzskatu, ka sagatavotais lēmumprojekts ir pozitīvs Robaltes kundzei, dodot iespēju strādāt, - viedokli pauda Agris Lungevičs.
Madonas novada pašvaldības dome nolēma noraidīt priekšlikumu ļaut V. Robaltei apvienot izpilddirektora amatu ar konsultanta amatu PS „A. A. Būvkompānijas" (2 balsis „par" priekšlikumu - Andrejs Ceļapīters un Valentīns Rakstiņš, „atturas" - Kaspars Udrass, balsojumā nepiedalījās Andris Dombrovskis). Balsojumā par amatu savienošanu uzņēmumā SIA „Būve GL" deputāti vienbalsīgi lēma pozitīvi (balsojumā nepiedalījās Andrejs Ceļapīters un Andris Dombrovskis).


13.01.2021.