Grozījumi budžetā
Sakarā ar vairākiem šai gadā īstenotiem pasākumiem, kuri, sastādot 2020. gada budžetu, nebija prognozēti un iekļauti budžetā, Lubānas novada pašvaldības domes 27. augusta sēdē tika skatīts jautājums par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības budžetā 2020. gadam. Papildu līdzekļi bijuši nepieciešami: skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā finansēšanai un personu ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, brīvpusdienu apmaksai un digitālā distances ķermeņa temperatūras mērītāja iegādei Lubānas vidusskolā, inventāra iegādei (ticis papildināts šķirojamo atkritumu konteineru daudzums) no dabas resursu nodokļa līdzekļiem, nepieciešamajiem izdevumu grozījumiem starp valdības funkciju klasifikāciju kategorijām, kā arī veicamajām izmaiņām transporta būvju uzturēšanas un būvniecības, ēku apsaimniekošanas un veselības un sociālās aprūpes centra 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs.
Deputāti lēma veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā, apstiprinot attiecīgos saistošos noteikumus.


16.09.2020.