Brauc ar auto reibumā un nozog naudu
Šā gada augustā Vidzemes rajona tiesa Madonā skatījusi krimināllietas, tostarp par dažādu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu alkohola reibumā. Kāda persona šā gada 1. aprīlī, ap pulksten 19.11, Cesvaines novada Cesvainē, pa ceļu virzienā no ēkas Stacijas ielā 9 uz mājām vadīja automašīnu Audi 80. Autovadītājam nebija derīgu transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, jo tās ar Madonas rajona prokuratūras 2019. gada 27. novembra prokurora priekšrakstu par sodu atņemtas. Iepriekš autovadītājs jau tika vadījis transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), un atradies alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē; par ko sodīts ar 140 stundu piespiedu darbu un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz 4 gadiem un 3 mēnešiem.
Arī apturēšanas brīdī autovadītājs atradās alkohola ietekmē - minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sastādīja 2,19 promiles.
Ar šādām darbībām iereibušais vadītājs bez tiesībām izdarīja Krimināllikuma 312. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.
Tiesa nolēma apsūdzētajam piespriest piespiedu darbu uz 280 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 6 gadiem un 2 mēnešiem.
Tāpat arī nolemts piedzīt no apsūdzētā procesuālos izdevumus par labu Nodrošinājuma valsts aģentūrai 234,59 eiro apmērā par transportlīdzekļa Audi 80 pārvietošanu un glabāšanu, kā arī par labu valstij - 15,65 eiro, kas saistīti ar alkohola ietekmes pārbaudes veikšanu, nosakot 30 dienu termiņu no sprieduma spēkā stāšanās dienas procesuālo izdevumu labprātīgai samaksai.
Skatīta arī krimināllieta, kurā kāds apsūdzētais izdarījis svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību) - 2019. gada 27. decembrī, laika posmā no pulksten 8 līdz 15, būdams alkohola ietekmē, apsūdzētais atradās citas personas dzīvesvietā. Apsūdzētais nozaga mājvietas saimniekam piederošo naudu 800 eiro un uz skapja novietoto spēļu konsoles pulti Sony 20 eiro vērtībā.
Tiesa nosprieda atzīt personu par vainīgu Krimināllikuma 175. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 mēnešiem; līdz spriedums stājas spēkā, atstāt negrozītu piemēroto drošības līdzekli - pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē - un papildu drošības līdzekli - aizliegumu izbraukt no valsts.
Tāpat tiesa apmierināja cietušā pieteiktā kaitējuma kompensāciju, un viņam par labu no notiesātā lemts piedzīt 800 eiro.
Abās lietās prokurors un apsūdzētais 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sagatavošanu un lūgums nav iesniegts. Ja tiek sagatavots pilnais spriedums, tad tas daļā par piespriesto sodu vai par procesuāliem pārkāpumiem ir pārsūdzams apelācijas kārtībā Vidzemes apgabaltiesai, sūdzību 10 dienu laikā pēc pilnā sprieduma pieejamības dienas iesniedzot Vidzemes rajona tiesā.


16.09.2020.