2. augustā - Arta diena
Tā noritēs Latvijas patriota, mūziķa, folklorista, sabiedriskā darbinieka, Atzinības krusta ordeņa V šķiras kavaliera Arta Kumsāra 78. dzimšanas dienā un viņa dibinātās folkloras kopas „Madonas skandinieki" 40 gadu jubilejas zīmē.

Plkst. 13.00 - Arta dzimtas mājās „Skubos" iepazīšanās ar videomateriāliem no „Madonas skandinieku"/„Vērtumnieku" vēstures.
Plkst. 14.00 mājas pagalmā dziesmu pūra vētīšana „Daudz dziesmiņu pūriņā". Uzstāsies folkloras kopas. Te arī jubilāru godināšana.
Plkst. 19.00 pie Arta stādītās ozolu birzs „Kalnazīļu" kalnā koncerts „Skan dziesmiņa dunēdama". Koncerta dalībnieki: duets "Viņš un Viņa", koklētāja Latvīte Cirse, ģitārists un komponists Mārcis Auziņš, saksofonists Kārlis Auziņš, grupa "Sintēze", Kumsāru ģimene, folkloras kopa "Vērtumnieki", lībiešu dziesmu ansamblis „Laula" un folkoras kopa "Sondarī".
Pēc koncerta - danči.
Ieejas maksa - ziedojums. Ziedojumi tiks izlietoti vides objekta "Domu dārzs" izveidei Arta stādītajā ozolu birzī. Ziedot var arī biedrības "Ritentiņš" (reģ.nr. 40008221214) kontā LV76PARX0017068100001 ar norādi „Vides objekta "Domu dārzs" izveidošanai".
Pasākuma laikā tiks fotografēts, filmēts; iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām. Apmeklētāji tiek aicināti līdzi ņemt savu sedziņu, paklājiņu vai krēslu; kā arī ievērot 2 metru distanci. Mašīnas novietot asfaltētā ceļa malā.

31.07.2020.