Sniegto pakalpojumu klāsts daudzveidīgs
„Latvijas Samariešu apvienība", sniedzot aprūpes mājās pakalpojumus Madonas novadā, piedāvā plašus un daudzveidīgus pakalpojumus, nodrošinot dažādas palīdzības iespējas.

Pakalpojumi pieejami pēc Sociālā dienesta personas vajadzību novērtējuma un lēmuma par piemērotāko pakalpojumu. Palīdzība ir dažāda - ienest malku mājās, palīdzēt nokļūt līdz pastam, veikalam, sociālajam dienestam - ar mazo automašīnu, vai arī aprūpe, izmantojot lielo automašīnu, - palīdzība izmazgāt veļu, nomazgāties dušā, palīdzēt apkopt pēdas.
Latvijas Samariešu apvienības dienests „Samariešu atbalsts mājās" koordinatore Madonas novadā Dace Blaua stāsta, ka pakalpojumu klāsts ir plašs, nodrošinot klientiem nepieciešamās ikdienas vajadzības un palīdzību.
- Latvijas Samariešu apvienības dienests novadā darbojas jau vairākus gadus, sniedzot un nodrošinot senioriem aprūpi mājās. Pieprasīti pakalpojumi, īpaši lauku teritorijās, ir produktu un medikamentu piegāde, mājas uzkopšana, palīdzam ar teritorijas sakopšanu, mazdārziņu apkopšanu, malkas sarūpēšanu, nodrošinām ģimenes ārstu un speciālistu apmeklējumus. Šobrīd ar speciālistu pieejamību ir grūti, klientus vedam arī uz kaimiņu novadiem, piemēram, Jēkabpili un Rēzekni. Šo gadu laikā Latvijas samariešu apvienības dienestam ir izveidojusies lieliska sadarbība gan ar novada pašvaldību, gan pagastu pārvaldēm, ja vien pagastos ir iespēja nodrošināt transportu, tad pie ārstiem speciālistiem klientus nogādā arī pagastu pārvalžu darbinieki. Savukārt pilsētā vairāk tiek izmantoti mājas uzkopšanas, pārtikas sagādāšanas un ārstu apmeklējumu pakalpojumi. Gan pilsētā, gan lauku teritorijās pakalpojumus izmanto līdzīgi.
Pieprasīts ir mobilās aprūpes pakalpojums ar lielo, īpaši šīm vajadzībām būvēto automašīnu - cilvēki labprāt izmanto iespēju nomazgāties dušā, sakopt kāju pēdas un nagus, ko nodrošina pēdu aprūpes speciālists, izmazgāt veļu, nogriezt matus.
- Mobilās aprūpes auto ik mēnesi dodas pie 50 cilvēkiem. Šis pakalpojums ir izveidots tā, lai tie cilvēki, kuri dzīvo laukos, kuriem nav pieejamas ērtības un ir grūtības pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt, varētu droši palikt savās mājās un dzīvot pilnvērtīgu dzīvu ierastajā vidē. Bet tikpat pieprasīti šie pakalpojumi ir arī pilsētā. Dušas pakalpojumu izmanto daudz klientu. Viņiem tas ir ļoti ērti. Daudziem senioriem mājās vai dzīvokļos ir vanna, bet, kā zināms, vecam cilvēkam ir grūti tajā iekāpt un izkāpt. Speciālā automašīna ir ērti aprīkota, lai klients saņemtu šo pakalpojumu. Šis pakalpojums tiek nodrošināts reizi mēnesī, - skaidro Dace Blaua. - Lai gan šobrīd lielākoties klientiem pašiem ir veļas mašīnas un darbinieki palīdz veļu mazgāt mājās, tomēr pieprasīts pakalpojums ir arī veļas mazgāšana, kas tiek vesta uz publisku veļas mazgātuvi. Šo pakalpojumu vairāk izvēlas laukos dzīvojošie klienti. Tāpat svarīgs palīgs, nodrošinot ikdienas aprūpi, ir arī Drošības pogas pakalpojums, kas sniedz palīdzību ikdienā un arī krīzes situācijās. Drošības poga ir īpaša saziņas sistēma - saziņas iekārta un signālpoga, kas atrodas aprocē vai kulonā. Drošības poga ir ērta lietošanā - atliek piespiest signālpogu un informēt par to, kas atgadījies. Signāls centrālē nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai mājā. Vienlaikus ar signāla saņemšanu Dienesta operatoram datora ekrānā redzama iepriekš apkopota informācija par personu - veselības stāvoklis, kontaktpersonas, kas palīdz operatīvāk un precīzāk nodrošināt palīdzību. Atkarībā no katra individuālajām vajadzībām pie cilvēka dodas palīdzības un aprūpes dienesta darbinieki.
Kā stāsta Dace Blaua, iedzīvotāju interese par samariešu darbu, aprūpi un sniegtajiem pakalpojumiem ir liela. Lai gan klientu skaits ir mainīgs, tomēr arvien klientu skaits aug.
- Latvijas Samariešu apvienības dienests sniedz pakalpojumus un palīdzību, lai klienti savā dzīvesvietā varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, būtu aprūpēti un nodrošināti ar ikdienā nepieciešamo. Priecājos, ka iedzīvotāji izvēlas mūsu sniegtos pakalpojumus un atzinīgi novērtē mūsu darbu, - gandarījumu pauž Dace Blaua.

24.07.2020.