Izstrādāts jauns siltuma tarifa projekts
SIA „Madonas siltums", kā esam informējuši iepriekš, gatavojoties jaunajai 2020./2021. gada apkures sezonai, izstrādā jaunu siltuma tarifa projektu, kas būs vienots visā uzņēmuma apkalpes zonā - gan Madonas pilsētā, gan pagastos, kur SIA „Madonas siltums" sniedz centrālās apkures pakalpojumu. Vaicāts par jauno siltuma tarifu nākamajā apkures sezonā, SIA „Madonas siltums" valdes loceklis Ivars Grandāns „Staram" pastāstīja, ka tas principā ir izstrādāts un patlaban vēl nedaudz tiek pieslīpēts.

- Vispirms ar izstrādāto tarifa projektu iepazīstināsim uzņēmuma īpašnieku - Madonas novada pašvaldību, tad to iesniegsim apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jeb Regulatoram, - uzsvēra Ivars Grandāns.
Viņš konkrētus skaitļus vēl nenosauca, vien atklāja, ka jaunais tarifa projekts salīdzinājumā ar patlaban spēkā esošo Madonas pilsētā, Barkavas pagastā un Sarkaņu pagastā - 50,68 EUR/MWh (bez PVN) - uzņēmuma apkalpes zonā būs nedaudz mazāks.
Jāpiebilst, ka pārējā uzņēmuma apkalpes zonā spēkā esošais siltumenerģijas realizācijas tarifs ir šāds: Liezēres pagastā - 42,60 EUR/MWh; Aronas pagastā - 48,81 EUR/MWh; Dzelzavas pagastā - 42,43 EUR/MWh (bez PVN); tas nozīmē, ka šajos pagastos tarifs, visticamāk, nedaudz palielināsies.
Patlaban Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) siltumenerģijas tarifa projektus iesniedz vairāki siltumapgādes uzņēmumi. SPRK izvērtēšanā atrodas arī SIA „Aizkraukles siltums" sagatavotais siltuma tarifa projekts. Regulatora mājaslapā uzmanību saistīja ziņa, ka SPRK nolēma izdot atļauju SIA „Aizkraukles siltums" pašai noteikt siltumenerģijas tarifus kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā.
Atļauja stājas spēkā un ir izmantojama no šā gada 18. jūnija. Tā sniedz iespēju SIA „Aizkraukles siltums" laikus koriģēt siltumenerģijas tarifus, ja mainās dabasgāzes vai iepirktās siltumenerģijas cena.
Ja dabasgāzes vai iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā pašlaik piemērotajā tarifā iekļautā, SIA „Aizkraukles siltums" ir pienākums noteikt jaunus siltumenerģijas tarifus. Pēc atļaujas saņemšanas, ja „Aizkraukles siltums" pieņem lēmumu piemērot lietotājiem jaunus tarifus, komersanta pienākums ir izsludināt paziņojumu par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem VSIA „Latvijas Vēstnesis" un to iesniegt SPRK izvērtēšanai un apstiprināšanai.
„SPRK 2017. gadā izveidotā pieeja par atļauju izdošanu ļauj siltumapgādes komersantiem operatīvāk reaģēt uz kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām, rezultātā nodrošinot savlaicīgāku izmaksu ietaupījumu lietotāju rēķinos. Jau pērn un arī šogad komersantu vidū pieaugusi interese pēc atļaujas piešķiršanas un tās izmantošanas. SPRK kopumā ir izdevusi 14 atļaujas regulētiem siltumapgādes komersantiem Latvijā," norāda SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.
Pēc atļaujas piešķiršanas SPRK uzrauga SIA „Aizkraukles siltums" darbību un ir tiesības aizstāvēt lietotāju intereses - saņemt siltumenerģijas tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.
Painteresējos, vai arī SIA „Madonas siltums", iesniedzot jauno tarifa projektu, rīkosies līdzīgi un lūgs šādu atļauju SPRK.
- Aizkrauklē ir nedaudz cita situācija, tur siltumu nodrošina, kurinot galvenokārt ar dabasgāzi. Tās cena ir mainīga, tāpēc ļoti svarīgi, lai uzņēmumam būtu iespēja operatīvi ieviest izmaiņas siltumenerģijas tarifā. Mūsu gadījumā, paplašinoties apkalpes zonai vai mainoties izmaksām, būs jāizstrādā jauns tarifa projekts, attiecīgi veicot aprēķinus, - skaidroja SIA „Madonas siltums" valdes loceklis Ivars Grandāns.


01.07.2020.