Uzstādīs florbola laukumu
Domes ārkārtas sēdē 16. jūnijā tika izskatīts jautājums par florbola laukuma ar mākslīgo segumu iegādi un uzstādīšanu vasaras sezonai. Domes sēdē tika atzīmēts, ka florbola klubs „Madona" ir izrādījis interesi par āra florbola laukuma mākslīgā seguma iegādi un uzstādīšanu Madonas pilsētas estrādē vasaras sezonā. Tas ļautu bez ierobežojumiem to izmantot florbola treniņiem vasaras periodā un vasaras sacensībām Madonas novada un Madonas pilsētas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī Latvijas čempionāta vasaras līgā kāda no posmiem organizēšanai Madonas pilsētā. Veicot tirgus izpēti, lētākais piedāvājums ir SIA „Sporta halle" -
9998,56 eiro. Āra mākslīgā seguma laukuma izmērs būtu 418 m2 (27,93 m × 14,97 m), kas iekļautos Madonas pilsētas estrādes bruģētajā laukumā.
Dome nolēma atbalstīt āra florbola laukuma mākslīgā seguma iegādi un uzstādīšanu Madonas pilsētas estrādē vasaras sezonā. Mākslīgā seguma iegādes finansējumam 9998,56 eiro izmantot līdzekļus no Madonas novada pašvaldības sporta tāmē paredzētajiem pasākumiem pieaugušajiem 2020. gadā, kuri nenotika sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Tiks slēgts līgums par āra florbola laukuma mākslīgā seguma iegādi ar SIA „Sporta halle".


01.07.2020.