Atbalsta grāmatas izdošanu
Dome ārkārtas sēdē 16. jūnijā izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu Zigmunda Bekmaņa bērnu grāmatas „Sonoras ceļojums" izdošanai. Pašvaldībā tika saņemts rakstnieka Z. Bekmaņa iesniegums ar lūgumu atbalstīt bērnu grāmatas „Sonoras ceļojums" izdošanu. Z. Bekmanis ir Madonas novadnieks, pieder īpašums. Savulaik saņēmis radošā darba novērtējumu no Valsts prezidenta R. Vējoņa - Atzinības rakstu no Valsts kancelejas par ieguldījumu radošajā (rakstniecības) un kultūras darbā. Pēdējos 20 gadus darbojas žurnālistikā.
Grāmatas atvēršanas svētki plānoti Madonas novada bibliotēkā 2020. gada novembrī. Autors apņemas dāvāt Madonas novada pašvaldībai 50 bezmaksas eksemplāru.
Grāmata tiks izdota 800 eksemplāru tirāžā. Lappušu skaits, ieskaitot ilustrācijas, - 128 lpp. Kopējās tipogrāfijas izmaksas aprēķinātas 6635,64 eiro apmērā, ieskaitot PVN.
Dome nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 660 eiro apmērā Z. Bekmaņa grāmatas bērniem „Sonoras ceļojums" izdošanai no attīstības nodaļas 2020. gada apstiprinātā pasākumu budžeta, kas paredzēts Madonas novada autoru grāmatu izdošanas atbalstam.


01.07.2020.