Līgo svētkus sagaida neierasti
Gatavojoties svētkiem, bieži tiek domāts ne tikai par interesantu svētku programmu, bet arī par vizuālo noformējumu pagastos.
Gaidot Līgo svētkus, Sauleskalnā, laukumā pie pieturas, tika uzstādīta neierasta dekorācija, kas priecēja ne tikai pagasta ļaudis, bet arī tos cilvēkus, kuri tai brauca garām. Kā norāda Sauleskalna tautas nama vadītājs Kristaps Šķēls, pirms katriem svētkiem īpaši tiek piedomāts arī par vizuālo noformējumu, tiek mainīta tikai lokācijas vieta.

- Caur svētku noformējumu rodas arī svētku noskaņojums. To varēja just arī pirms Līgo, kad tika uzstādīta šī dekorācija. Cilvēkos tā radīja pozitīvas emocijas, - pastāsta Kristaps Šķēls. - Uz katriem svētkiem cenšamies parūpēties par vizuālo noformējumu. Lielākoties tas tiek izvietots ceļa malā, lai arī garāmbraucošajiem būtu prieks, lai, braucot caur mūsu pagastu, rastos svētku izjūtas.
Domājot par svētkiem, noformējumam tiek pieiets radoši, katru reizi domājot un plānojot citādākas dekorācijas.
- Šogad pirms Līgo svētkiem dekorāciju tapšanā aktīvi iesaistījās arī pagasta ļaudis. Kopīgi tika domātas idejas un izpildījums. Lielu atbalstu sniedza Iveta Miķelsone. Par pamatu dekorācijai tika izmantoti rati, kas bijuši bērzaunieša, dzirnavnieka Jāņa Greiziņa īpašumā. Jāsaka, ka ir izveidojies veiksmīgs kopdarbs starp tautas namu, pagasta pārvaldi un pagasta iedzīvotājiem, - uzsver tautas nama vadītājs.
22. jūnijā Bērzaunes pagastā norisinājās ielīgošanas pasākums. Šogad tas noritēja neierasti.
Turpina Kristaps Šķēls: - Tradicionāli Līgo pasākums norisinās estrādē Bērzaunē. Šoreiz, ņemot vērā situāciju, nācām tuvāk iedzīvotājiem un pasākumu organizējām Sauleskalnā, Aronas ielā. Tā kā bija tapusi skaistā dekorācija, pasākuma norisi plānojām tuvāk tai. Galvenais uzsvars tika likts uz to, ka mēs visi esam Jāņabērni, kas sanākuši un kopīgi sagaidām šos svētkus. Pašdarbības kolektīvi sniedza savus priekšnesumus, iesaistot arī apmeklētājus. Piedalījās dāmu deju grupa „Vienmēr", vīru koris „Gaiziņš" un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Atāls". Bija arī divas Jāņu mātes, kas apdziedāja, aprunāja sanākušos Jāņu bērnus, - Ingrīda un Rudīte. Pasākuma laikā tika veidots vainags, kas pēc koncerta tika novietots blakus ratiem. Domājot par vainagu, vēlējāmies, lai tas ir liels un pamanāms. Tā tapšanā iesaistījās sanākušie pagasta iedzīvotāji, iepinot līdzi atnestos ziedus. Par sagatavi parūpējās mūsu pagasta uzņēmējs, kas to izgatavoja no metāla, un tai apkārt tika vīti zari. Zaļais vainags tika papildināts ar apmeklētāju un kolektīvu līdzi atnestajiem ziediem. Šī sagatave lieliski noderēs, arī gatavojoties citiem svētkiem, izmantojot arī citās dekorācijās, ne tikai Līgo vainagā.
Paldies visiem, kas īpaši iesaistījās ar idejām, darbu, cita veida palīdzību, bez kuru atsaucības un darba radītie svētki nebūtu tik skaisti. Paldies arī Ivetai Miķelsonei -
par svētku noskaņas radīšanu, veidojot ratu noformējumu un kopīgo svētku vainagu, un SIA „Metalix" un Gatim Šmitam par atsaucību iespaidīgā svētku vainaga pamatnes veidošanā.


01.07.2020.