Darba iespējas skolēniem
ĻAUDONAS pagasta pārvalde, tāpat kā iepriekš, arī šogad ir iesaistījusies Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātē „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" un piedāvā iespēju skolēniem vasaras mēnešos strādāt pagasta pārvaldes iestādēs. - Šī ir lieliska iespēja skolēniem gūt pirmo darba pieredzi, un pagasta pārvaldes iestādēs tiek piedāvātas vairākas vakances. Jūlijā un augustā skolēniem tiek nodrošinātas darbavietas gan pirmsskolas izglītības iestādē „Brīnumdārzs" skolotāja palīga amatā, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas apvienotajā virtuvē kā virtuves darbiniekiem, gan pagasta pārvaldē apstādījumu kopējam. Vēlējāmies, lai pēc iespējas vairāk skolēnu tiktu nodarbināti šajos amatos, tāpēc pirmsskolas izglītības iestādē skolēniem tiek nodrošinātas divas pusslodzes, virtuvē pieredzi gūst viens jaunietis, un arī dārzniecei darbos palīdz viens skolēns. Četri jaunieši darbu uzsāks jūlijā un četri - augustā. Šogad informācija par skolēnu nodarbinātību vasarā tika saņemta samērā vēlu, daudziem jauniešiem jau bija savi plāni, līdz ar to strādāt nepieteicās. Jāsaka, ka tie pagasta skolēni, kas pieteicās strādāt, to šajos mēnešos arī darīs. Iespēja tika dota visiem, kas to vēlējās, - norāda Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.01.07.2020.