Laika diktētās pārmaiņas Ērgļu bērnudārzā
Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte" ir bērnudārzs, kas atrodas Jāņa Grota ielā. Kopš pagājušā gada šai pašvaldības iestādei ir filiāle Sausnējā. Bērnu un darbinieku skaitliskais sastāvs
- Mūsu iestādē ir 33 darbinieki, no tiem 17 ir pedagogi, pārējie - tehniskie darbinieki, - aicināta uz sarunu, pastāstīja Ērgļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte" vadītāja Līga Šmite. - Šajā mācību gadā bērnudārzu apmeklē 104 bērni, filiāli Sausnējā apmeklē 15 bērni. Pašlaik Ērgļos darbojas divas dežūrgrupas, uz kurām ierodas 20 bērni. Pandēmijas laikā Ērgļos atvērām divas dežūrgrupas, ko sākumā apmeklēja pieci bērni, bet mazuļu skaits lēnām pieauga, sasniedzot 20. Novērojumi rāda - ārkārtējās situācijas sākumā bērnu skaits, kuri apmeklē bērnudārzu, būtiski samazinājās, pamazām vecākiem bija jāatgriežas darbā, un savas atvases viņi atkal veda pie mums. Ārkārtējās situācijas laikā Sausnējas filiālē darbojās viena dežūrgrupa, to apmeklēja četri bērni.

Materiāli tehniskās bāzes papildināšana
Jautāta par iestādē strādājošajiem, vadītāja informēja, ka pandēmijas laikā darbinieki dažas dienas devās atvaļinājumā, bet pamatā visi strādāja, audzinātājas darbojās pie uzskates un izdales materiālu veidošanas.
- Remontdarbi pie mums nenotika, jo liels remonts iestādē bija pagājušajā gadā, kad tika pārbūvēta virtuve, - atklāja Līga Šmite. - Šogad esam pievērsušies rotaļlaukumu tālākai izveidei, bērni tos pilnvērtīgi var izbaudīt vasarā. Kopumā mums ir pieci rotaļlaukumi, katrai grupai savs laukumiņš.
Taujāta par fasādes noformējumu, Līga Šmite komentēja, ka noformējums tapa pandēmijas laikā: - Tā jau ir tradīcija, ka bērnudārza teritorijā veidojam telpiskas lietas. Administrācija izdomā, un darbinieki īsteno. Ziemā uz ēkas sienas bija cits dekors - izgaismots ainavas skats, tagad sienu rotā putnu būrīši. Tos veidoja remontstrādnieks Pēteris Rozentāls, kas šobrīd mūsu iestādē vairs nestrādā, bet arī jaunais remontstrādnieks ir iesaistījies līdzīgu darbu tapšanā. Kārlim Kļaviņam dots uzdevums veidot āra spēles, lai bērniem ir iespēja darboties ar tām.

Visiem ir jābūt radošiem
Pirmsskolas izglītības iestāde nav publiska vieta, tāpēc noteikumi par divu metru distances ievērošanu un pulcēšanās aizliegumiem publiskās vietās nav tieši piemērojami bērnudārziem. Tomēr pandēmijas laiks un ar to saistītās prasības izlaidumu Ērgļu PII „Pienenīte" ietekmēja.
- Izlaidums šogad mūsu iestādē bija citādāks, - apliecināja Līga Šmite. - Sadarbībā ar vecākiem izlaidums tika filmēts. Svinīgajā pasākumā piedalījās tikai bērni un audzinātājas, vecāku šoreiz līdzās savām atvasēm nebija. Tāpēc tik būtiska bija uzņemtā videofilma, kuras veidošanu noorganizēja paši vecāki. Izlaidums 27. maijā notika Ērgļos, 28. maijā - Sausnējas filiālē. Ērgļos bērnudārzu šogad beidza 20 bērni, Sausnējā - četri.

Nākotnes izaicinājumi
Sarunas gaitā iestādes „Pienenīte" vadītāja atklāja, ka bērnudārzu pamazām piepilda nākamā paaudze. - Vecāki pakāpeniski sāk vest mazos bērnus, mūsu iestādes jaunos apmeklētājus. Vecāki vēlas, lai bērni sāk pierast pie dārziņa jau vasarā. Iepriekšējos gadus jaunie tika atvesti tikai augustā, šogad jau no jūnija mazie sāk apmeklēt mūsu iestādi, - novērojumos dalījās Līga Šmite.
Ērgļu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte" tiek uzņemti bērni no 1,5 gadu vecuma, šobrīd, saskaitot pašus mazākos, to ir divpadsmit.
- Vecāko bērnu grupā Ērgļu dārziņā mācīsies 14 bērni, Sausnējā pienāks divi mazie bērni, kopumā būs 12-13 mazuļi, - atklāja vadītāja.
Viņa piebilda, ka Sausnējas filiālē strādā četri darbinieki un filiāles statuss bērnudārzam ir kopš pagājušā gada. - Tās nav grūtības, tas drīzāk ir izaicinājums vadīt iestādi divās vietās, - jautāta par radušos situāciju, aizdomājās Līga Šmite.
- Svarīgi ir samenedžēt visu, kā vajag. Būt klāt filiāles darbā gan ikdienā, gan svētkos, piemēram, izlaidumā.

Sadarbība ar citām iestādēm
Ierunājoties par sadarbību ar novada pašvaldību, uzzināju, ka tā veidojusies labi un harmoniski.
- Pašvaldība mūs atbalsta, ir prieks par savstarpējo attieksmi, - uzsvēra Līga Šmite. - Mūsu iestāde nodrošina ēdināšanu arī Ērgļu vidusskolai. Pavāres dārziņā sagatavo pusdienas, skola brauc tām pakaļ. Bērnudārzā ir trīs pavāres, viens virtuves strādnieks, ir jau seši gadi, kopš audzēkņu ēdināšanā Ērgļos ir šāda kārtība. Pandēmijas laikā mēs palīdzējām arī sociālajam dienestam. Veidojām pārtikas pakas bērniem no daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm. Kopumā bija jāsagatavo ap 93 pakas katru nedēļu, kas bija labs izaicinājums. Paku komplektēšanā iesaistījās visi bērnudārza darbinieki, cits citam piepalīdzot un sadarbojoties.

No ierindnieka līdz vadītājas postenim
Līga Šmite ir PII „Pienenīte" vadītāja kopš 2017. gada. Pirms tam viņa ir iepazinusi teju ikkatra iestādē strādājošā pienākumus.
- Esmu izgājusi pilnu darbu pienākumu ciklu, sākot no apkopējas darba līdz darbam vadītājas postenī, - apstiprināja ērglēniete. - Pirmsākumos Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē strādāju par apkopēju un saimniecības pārzini, lēnām izaugu līdz vadītājas atbildībai. Esmu bijusi arī auklīte, pirmsskolas skolotājas palīgs, vēlāk - skolotāja, līdz ar to pārzinu ikviena šī darba „virtuvi". Zinu, ko dara sētnieks, apkopēja, auklīte, un apzinos, ka visi iestādē strādājošie ir ļoti svarīgi, visi jāmīl un jāciena, tad arī izveidojas labs un atsaucīgs kolektīvs.

Atzīst kompetenču pieeju
2019./2020. mācību gadā Latvijā tika uzsāktas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas vispārējā izglītībā. 1. septembrī stājās spēkā pirmsskolas izglītības vadlīnijas, un pirmsskola kļuva par pirmo posmu vispārējā izglītībā, kurā sāka īstenot pilnveidoto saturu un kompetenču pieeju. Līgai Šmitei vaicāju, kā viņa vērtē jauno pieeju, kas tika īstenota arī bērnudārzā Ērgļos un Sausnējas filiālē.
- Man kompetencēs balstītā izglītība ļoti patīk, - atbildēja vadītāja. - Mūsu iestādes skolotājas to ātri apguva un pieņēma. Mums visiem ir svarīgi, lai bērns būtu laimīgs un priecīgs, lai viņš vēlas uz mūsu iestādi nākt un darboties. Neatbalstu sēdēšanu solos, uzskatu, ka bērnam ir jāiet dabā, jāpēta, jāizzina, un kompetenču pieeja tam ļoti palīdz.


01.07.2020.