Balvas konkursa dalībniekus gaida "Stara" redakcijā
Janvārī reģionālais laikraksts „Stars" aicināja sadarbībā ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti piedalīties konkursā „Satiec Sandru Kalnieti!" un laimēt iespēju viesoties Eiropas Parlamentā Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Bija iecere visus konkursa dalībniekus aicināt uz tikšanos ar Sandru Kalnieti („Jaunā Vienotība"/Eiropas Tautas partijas grupa), kur ikviens konkursa dalībnieks saņemtu pateicības balvas no Eiropas Parlamenta, bet divi laikraksta lasītāji un konkursa pareizo atbilžu autori izlozētu ceļojumu uz Briseli.
Konkurss guva atsaucību. Tajā piedalījās 40 dalībnieku. Diemžēl „Covid-19" izraisītā pandēmija ieviesa korekcijas turpmākajos notikumos. 9. maijā EP deputāte bija iecerējusi visus konkursa dalībniekus aicināt uz tikšanos Likteņdārzā, kur notiktu arī izloze braucienam uz Briseli. Šobrīd šie pasākumi joprojām tiek atlikti.

Katram personīgi adresēta vēstule
Bet EP deputātes Sandras Kalnietes palīdze Elīna Bīviņa šajā nedēļā uz „Stara" redakciju atgādāja pateicības balvas no Eiropas Parlamenta par piedalīšanos konkursā un Sandras Kalnietes parakstītu katram konkursa dalībniekam adresētu vēstuli, kurā ir šāds teksts: „Personīgi pateicos Jums par dalību konkursā, ko šā gada pavasarī rīkoju sadarbībā ar reģionālo laikrakstu „Stars". Vēl gada sākumā, gatavojoties šim konkursam, ar lielu entuziasmu domāju par tikšanos ar visiem konkursa dalībniekiem Likteņdārzā, kur plānojām gan ekskursiju, gan konkursa dalībnieku apbalvošanu un Briseles ceļojuma izlozi. Tomēr kā mūsu kopīgajos, tā katra individuālajos plānos negaidītas korekcijas ieviesa vīrusa pandēmija, kas uz laiku apturēja mūsu ierasto dzīves ritmu.
Pandēmija ir izraisījusi globālu krīzi, no kuras atkopsimies tik sekmīgi, cik gudri būs politiķu lēmumi par valsts ekonomikas atjaunošanu, par darbavietu saglabāšanu. Tikpat būtiska ir sabiedrības izpratne, akceptējot un ievērojot ārkārtējā situācijā noteiktos ierobežojumus. Latvija uz daudzu pasaules valstu fona šajā pandēmijas laikā izceļas ar gudru sabiedrību - cilvēki lielākoties ir apzinīgi, pieņem jauno situāciju un uzvedības normas, tādējādi visi kopā radot apstākļus, ka Latvija ir viena no vīrusa vismazāk skartajām valstīm, kas dod cerību krīzi ātri pārvarēt.
Mums Latvijā ir jāapzinās, ka esam daļa no Eiropas Savienības, kas ir stipra tik, cik stipras ir tās dalībvalstis. Tāpēc ir svarīgi domāt par ES vienotības nostiprināšanu, palīdzot pandēmijas smagāk skartajām dalībvalstīm pārvarēt ekonomisko triecienu. Ir skaidrs, ka cilvēku nenoteiktības izjūtu par nākotni spēs kliedēt tikai tūlītējs atbalsts cietušajiem, strādājošajiem un uzņēmējiem. Paralēli Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir jāizstrādā ilgtermiņa plāns, kas stiprinātu Eiropu ekonomiski un politiski, lai mēs spētu vienoti un ātri rīkoties līdzīgās ārkārtas situācijās nākotnē. Darbs Eiropas Parlamentā šobrīd turpinās attālināti, un Latvijas intereses Eiropā ir godam pārstāvētas kā Eiropas Parlamentā, tā pie Eiropas Savienības valstu vadītāju galda un Eiropas Komisijā, kur mūs pārstāv Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis.
Līdz ar šo vēstuli nosūtu Jums pateicības balvas par dalību konkursā. Ir spēkā solītā ciemošanās Likteņdārzā, tāpat ar prieku uzņemšu viesus Briselē, taču pie šiem plāniem atgriezīsimies tad, kad tos būs droši īstenot. Es pateicos laikraksta „Stars" redakcijai par profesionālu sadarbību un ceru ar viņu palīdzību informēt Jūs kā par tikšanos, tā par izlozi.
Stipru veselību vēlot,
Eiropas Parlamenta deputāte
Sandra Kalniete"

Gaidām redakcijā
Gaidām laikraksta „Stars" redakcijā pēc balvām: Lailu Kvanti, Eviju Kvanti, Andreju Strušeli, Elīnu Bužu, Anitu Bužu, Māri Fridrihsonu, Daci Haidi-Dzelzkalēju, Indru Gobu, Dzintru Stūrīti, Laimdotu Ivanovu, Andu Akmentiņu, Mirdzu Cīruli, Žannu Otersoni, Rūsiņu Otersonu, Mārci Gobu, Katrīni Kiršteini, Guntu Braueri, Solveigu Sāri, Maiju Dzelzkalēju, Gunti Dzelzkalēju, Astrīdu Vilkaušu, Pēteri Kārkliņu, Ritvaru Mālkalnu, Ligitu Rūsiņu, Ainu Liepiņu, Ritu Graudiņu, Rudīti Beiziķi, Vinetu Mikoviču, Inesi Zālīti, Valiju Ozoliņu, Valdu Bērziņu, Gati Meisteru, Vinetu Meisteri, Viju Kārkliņu, Baibu Sauloni, Zinaidu Bodrjakovu, Austru Lūsi, Irēnu Dzeni un Aiju Razgali.


01.07.2020.