Jauni administratīvās atbildības noteikumi ceļu satiksmē
Ar šodienu, 1. jūliju, spēku zaudē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, savukārt vietā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), un sods par pārkāpumiem ceļu satiksmē turpmāk būs noteikts Ceļu satiksmes likumā (CSL). Tajā vairākās sadaļās ceļu satiksmes dalībniekiem paredzēti bargāki sodi (par transporta līdzekļu vadīšanu dzērumā un autovadītāju bēgšanu) un būtiskas izmaiņas (jo sevišķi mopēdu vadītājiem, tostarp nelielas izmaiņas - arī velosipēdu vadītājiem). Runājot par finansiālo soda mēru, turpmāk tiek lietots termins „naudas soda vienība" (NSV), kur saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu viena NSV ir 5 eiro. Tomēr turpmāk nebūs tāda administratīvā pārkāpuma, par kuru varētu piemērot tikai vienu NSV jeb 5 eiro. Piemēram, ja līdz šim par atsevišķiem nelieliem pārkāpumiem gājējus, velosipēdu vadītājus, pajūgu vadītājus, jātniekus un dzīvnieku dzinējus varēja sodīt ar 7 eiro naudas sodu, turpmāk par to pašu draud divu NSV sods jeb 10 eiro. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu, ja līdzi nav tiesību, turpmāk iespējama brīdinājuma vai 3 eiro naudas soda vietā varēs piemērot brīdinājumu vai nu jau 2 NSV jeb 10 eiro.

Sodi par vadīšanu reibumā
Jo īpaši palielināts sods par transporta līdzekļu vadīšanu dzērumā un autovadītāju bēgšanu. Bargākais no tiem - noņemtas autovadītāju tiesības uz 5 gadiem un naudas sods 2000 eiro apmērā. Kā norāda Satiksmes ministrija, iereibušajiem autovadītājiem vairs netiks piemērots administratīvais arests, tādēļ palielināti pārējie soda mēri par šādu pārkāpumu.
Sods palielināts arī par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs ir virs 1 promiles, līdz 1,5 promilei (velosipēda vadītājam - divdesmit četru NSV jeb 120 eiro apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam - no 170 līdz 280 NSV jeb no 850 līdz 1400 eiro, un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz 3 gadiem).
Savukārt par minēto pārkāpumu, ja konstatēto promiļu daudzums pārsniedz 1,5, transportlīdzekļa vadītājam piemēros naudas sodu no 240 līdz 400 NSV jeb no 1200 līdz 2000 eiro un atņems tiesības uz 5 gadiem. Tāds pats sods piemērojams personām, ja minētais pārkāpums tiks veikts narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Tāpat grozījumi likumā paredz, ka par nepakļaušanos pilnvarotas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu) turpmāk piemēros naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 240 līdz 400 NSV jeb no 1200 līdz 2000 eiro un atņems transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Identisks soda mērs tiek piemērots transportlīdzekļu vadītājiem, ja viņi atsakās veikt alkohola koncentrācijas vai narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudi; vai ja alkoholiskie dzērieni, narkotiskās un citas apreibinošās vielas lietotas pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Sodi mopēdu un velosipēdu vadītājiem
Līdz ar jaunā AAL stāšanos spēkā būtiskāki sodi paredzēti arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem; it īpaši mopēdistiem, jo līdz šim viņu pārkāpumus lielākoties pielīdzināja velosipēdistu izdarītajiem pārkāpumiem, bet pēc 1. jūlija mopēdistus sodīs tikpat bargi kā automašīnu un motociklu vadītājus.
* Par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī par tāda pasažiera vešanu, kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, - brīdinājums vai naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 6 līdz 14 NSV (30-70 eiro). Velosipēda vadītājam piemērojams sods ir brīdinājums vai naudas sods 10-30 eiro apmērā;
* par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, - naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 8 līdz 56 NSV (40-280 eiro). Velosipēda vadītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 10-30 eiro apmērā;
* par transportlīdzekļa vadīšanu, ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas, - naudas sods transportlīdzekļa, izņemot velosipēda, vadītājam no 56 līdz 114 NSV (280-570 eiro). Velosipēda vadītājam piemērojams sods - brīdinājums vai naudas sods 10-30 eiro apmērā;
* par agresīvu braukšanu piemēro naudas sodu no 14 līdz 56 NSV (70-280 eiro), velosipēda vadītājam - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 10-30 eiro apmērā;
* par braukšanu, ja tas ar satiksmes regulētāja signālu aizliegts, velosipēdistu soda ar 3 NSV jeb 15 eiro, cita transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītāju - no 6 līdz 28 NSV (30-140 eiro);
* par ceļa nedošanu naudas sods velosipēda vadītājam ir no 2 līdz 6 NSV (10-30 eiro), bet cita transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam - no 3 līdz 14 NSV (15-70 eiro);
* par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā naudas sods transportlīdzekļa, arī mopēda, vadītājam ir no 11 līdz 17 NSV (55-85 eiro).
Ar šīm un vēl daudzām citām izmaiņām Administratīvās atbildības likumā (ne tikai ceļu satiksmes jomā) plašāk var iepazīties „Latvijas Vēstneša" sadarbībā ar Tieslietu ministriju izveidotajā administratīvās atbildības ceļvedī vietnē
Likumi.lv.


01.07.2020.