Nepiemēros līdz 31. decembrim
Madonas novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē 16. jūnijā izskatīja jautājumu par atbrīvošanu no nodevas par ielu tirdzniecību samaksas. Sēdē tika atzīmēts, ka „Covid-19" pandēmijas izraisītās krīzes un tās ietvaros noteikto ierobežojumu dēļ gan pārtikas, gan nepārtikas preču tirgotājiem pēdējo mēnešu laikā ir samazinājies pieejamo preču realizācijas vietu un klientu skaits, tādēļ radušies būtiski finansiālie zaudējumi. Lai sniegtu atbalstu vietējiem ražotājiem un tirgotājiem „Covid-19" pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanai, dome nolēma nepiemērot komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13 „Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā" 4. punktā noteikto nodevas likmi par ielu tirdzniecību Madonas novada administratīvajā teritorijā no 2020. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim.
Ielu tirdzniecība, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, Madonas novada administratīvajā teritorijā atļauta tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās.


30.06.2020.