Piešķir līdzekļus darba uzsākšanai
Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 16. jūnijā tika izskatīts jautājums par līdzekļu piešķiršanu H. Medņa kultūrizglītības centra Dziesmu svētku skolai. Pašvaldībā tika saņemts Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktores Līvijas Zepas iesniegums ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmu svētku skolas darba uzsākšanai.
Dome nolēma piešķirt finanšu līdzekļus 9559,24 eiro apmērā Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmu svētku skolas darba uzsākšanai no Madonas novada pašvaldības investīciju budžeta, kas paredzēts Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmu svētku skolas interjera un ekspozīcijas izveidei.


30.06.2020.