Svētku diena Aiviekstes krastos
LUBĀNAS novada iedzīvotāji un viesi 4. jūlijā tiek aicināti uz svētku dienu Aiviekstes krastos, izbaudot četrus pasākumus dažādām gaumēm un vecuma grupām. - Katru gadu šajā laikā tiek svinēti Aiviekstes svētki. Šogad lieli svētki netiek organizēti, bet novada viesiem un iedzīvotājiem piedāvāsim četrus emocijām bagātus pasākumus. Pulksten 15 Aiviekstē norisināsies peldlīdzekļu parāde. Tajā tiek aicināti piedalīties visi, kuriem ir kāds peldlīdzeklis - laiva, plosts vai jebkas cits. Parāde būs redzama no vairākām vietām - gan no tilta, gan estrādes. Lai veiksmīgāk tiktu organizēta parāde, obligāti dalībniekiem jāpiesakās, to var izdarīt līdz 1. jūlijam, pieteikumu brīvā formā sūtot uz e-pastu lubanakn@inbox.lv, norādot laivas vai peldlīdzekļa nosaukumu, kapteiņa vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju, īsu aprakstu un tehniskos parametrus. Dalībnieku pulcēšanās parādei paredzēta pulksten 14.30 Krasta ielas peldvietā, - informē Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule. - Savukārt pulksten 17 dabas takā „Aiviekstes ozoli" norisināsies jauniešu un jauno grupu koncerts „Svaigs...". Šo koncertu organizē Lubānas novada jauniešu centrs. Tāpat pulksten 20 dabas takā norisināsies koncerts „Austras dziesmas", varēs ieklausīties skaistajās un izjustajās Austras Pumpures un Imanta Kalniņa dziesmās. Savukārt pie estrādes uz plosta pulksten 22 uzstāsies flamenko ģitārists Rihards Krilovs, radot naksnīgas mūzikas noskaņas un emocijas.
Izvēloties pasākuma norises vietas, vispirms tika domāts par plašumu, pieejamību, lai netiktu pārkāpti valstī noteiktie ierobežojumi. Šoreiz programma ir sastādīta, lai sniegtu apmeklētājiem bagātīgas emocijas un svētku diena tiktu atzīmēta mierīgi, uz pacilājošas nots.


30.06.2020.