Pārskata slimnīcu līmeņus
Vairākas slimnīcas, tai skaitā Madonas slimnīca, šobrīd ir neziņas priekšā, ko nesīs slimnīcu noslodzes izvērtējums rudenī. Pagājušajā gadā tika aizsākta slimnīcu līmeņu reforma, kuras mērķis ir nonākt pie efektīvākas cilvēkresursu izmantošanas un pakalpojumu kvalitātes celšanas. Par galveno argumentu kalpo Veselības inspekcijas (VI) slimnīcu pārbaudēs secinātais, kur norādīts, ka pastāv krasas atšķirības dažādu pakalpojumu pieprasījumā gan viena slimnīcu līmeņa apmēros, gan vairāku līmeņu kontekstā. Piemēram, raugoties uz slimnīcām 4. līmenī, secināts, ka ķirurģisko operāciju skaits, kas neietver datus par dienas stacionāriem, viszemākā aktivitāte vērojama Jēkabpilī, kas veic 4,21 operāciju dienā, kamēr tā paša līmeņa Liepājas reģionālā slimnīca veic 15,6 operācijas.
Līdzīgas tendences iezīmējas arī 2. un 3. līmeņa slimnīcu kontekstā, kur Madonas slimnīca (3. līmeņa slimnīca) veic 6,15 operācijas dienā, kamēr Krāslavas slimnīca - vien 0,65.
Atbilstoši Latvijā noteiktajām prasībām ārstniecības iestādei būtu jāsniedz vismaz 500 dzemdību gadā. Patlaban 5 no 8 pārskatā iekļautajām 2. un 3. līmeņa slimnīcām neatbilst šim kritērijam.
Slimnīcas, kuras neatbilst, būtu Kuldīgas slimnīca, kur bijušas 489 dzemdības gadā, Ogres rajona slimnīca ar 465 dzemdībām gadā, Preiļu slimnīca - 358 dzemdības,
Madona - 318 dzemdības, kā arī Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība - 242 dzemdības gadā.
Lai nodrošinātu dzemdību pakalpojumu, slimnīcai ir jāuztur 4,5 ginekologu, 4,5 neonatologu, 4,5 anesteziologu un cita atbalsta personāla dežūru maiņas mēnesī.
Tikmēr tā paša līmeņa ārstniecības iestāde - Jūrmalas slimnīca - nodrošina 1677 dzemdības gadā, kas ir vairāk nekā 4. līmeņa Vidzemes slimnīcā, kas nodrošina visvairāk dzemdību gadā, proti, 1122.
Tāpat VI pārbaudēs secināts, ka kopumā reģionālās slimnīcas neizpilda valsts pasūtījumu uz gultu noslodzi. Patlaban noteikts, ka vidējai gultu noslodzei ir jābūt 80%. Piemēram, Kuldīgas slimnīcas reanimācijas un anestezioloģijas nodaļās to vidējā noslodze ir vien 25%, bērnu nodaļās - 32%, dzemdību un ginekoloģijas nodaļās - 50%. Tikai terapijas nodaļā gultu noslogojums pārsniedz 80%. Kopumā šīs ārstniecības iestādes vidējā gultu noslogotība ir 68%.
„2. un 3. līmenī tieši terapija un aprūpe ir tās, kuras ir nepieciešamas, nevis lielā medicīna, ķirurģiskās operācijas un citas lietas," balstoties uz datiem par gultu noslogojumu, secināja VI vadītāja Indra Dreika.
Pašreizējais līmeņu plānojums paredz, ka augstākā jeb 5. līmeņa slimnīcu vidū ir tā saucamās universitāšu slimnīcas, proti, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.

Noslodze neatbilst prasībām
2. jūnijā valdībā tika skatīts informatīvais ziņojums „Izvērtējums par stacionāro ārstniecības iestāžu atbilstību definētajiem līmeņiem", kurā norādīts, ka Veselības ministrija (VM) plāno diskutēt ar noteiktām slimnīcām un iesaistītajām pašvaldībām par izmaiņām slimnīcu darbībā un līdz šā gada 1. oktobrim pieņemt lēmumu par slimnīcu līmeņu maiņu. To, ka vairāki aspekti informatīvajā ziņojumā joprojām nav skaidri, piemēram, kā tiks risināta pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, vai tā vēl vairāk netiks samazināta, kā iespējamās izmaiņas ietekmēs ārstu un medicīnas māsu turpmāko darbu un atalgojumu, apstiprināja arī SIA „Madonas slimnīca" valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs.
- Nav vēl skaidrs, ko un kā grib mainīt. Esmu interesējies, bet šķiet, ka viss tiek turēts pat tādā kā nedaudz noslēpumā. Runas, ka jāpārskata slimnīcu līmeņi, aizsākās jau iepriekšējās ministres laikā; kā galvenais arguments tam visam - daudzu slimnīcu, tai skaitā Madonas slimnīcas, kapacitāte neatbilst tam, kas noteikts attiecīgā līmeņa prasībās. Piemēram, dzemdību skaits, kā arī personāla piepildījums, nav pietiekamas noslodzes, tai skaitā sniegtajai neatliekamajai palīdzībai nakts stundās. Tad politikas veidotājiem rodas, piemēram, jautājums - ja šis skaits ir neliels, vai naktī palīdzību vispār nepieciešams sniegt? Tikmēr, teiksim, Rīgas Stradiņa slimnīcā, Bērnu slimnīcā nereti gadās, ka pacients visu nakti var nosēdēt un pat netikt apskatīts, jo intensitāte ir ļoti augsta. Salīdzinoši - laukos zema, tātad nav lietderīgi - tāds šis arguments. Demogrāfiskā situācija valstī tomēr nav noslēpums, mirstības un dzimstības attiecība; tas to arī ietekmē. Ja nemaldos, Madonā uz šo brīdi ir piedzimuši ap 50 bērnu, savukārt novadā, pa pagastiem, skaitļi nav diez ko augstāki, varbūt pāris bērnu katrā pagastā. Tad nu intensitātes trūkums ir gana loģisks, - secināja Artis Stuburs.
Problēmas saistās arī ar ierobežojumiem mediķu darba laikam un iespējām, turpināja Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētājs:
- Vietās, kur ir vairākas ārstniecības iestādes, speciālistiem ir izdevīgāk strādāt. Ja agrāk varēja strādāt 1,5 slodzi pagarinātajā darba laikā, nu jau vairāk nekā gadu ir tikai 1 slodze. Lai nopelnītu, vajadzīga cita vieta, kur vēl piestrādāt, bet te apkārt nekā tāda nav. Lielajās pilsētās ir.

Situācija taps skaidrāka rudenī
Tomēr, sekojot VM argumentiem, izveidota darba grupa, kas visus šos skaitļus un katras konkrētās slimnīcas aktivitātes pētīs. Sagaidāms, ka rudenī darba grupa tiksies ar katras pašvaldības vadību, slimnīcas pārstāvjiem, pārskatot attiecīgo situāciju, izrunājot stiprās un vājās puses, salīdzinot rādītājus arī ar citiem; pēc tam arī sekos izvērtējums.
Jautāts, vai jābūt gataviem cīņai par savu slimnīcu, Artis Stuburs pauda: - Līdz rudenim, kad taps zināms kas konkrētāk, - nav jau īsti par ko iet un protestēt; ja ir mazs dzemdību skaits, tad ir, noliegt vai apstrīdēt to īsti nevaram.
Izvērtējot līdz šim pieejamo informāciju, iesaistītās puses ir vienisprātis, ka nepieciešama skaidrība un VM argumentēts pamatojums plānotajām izmaiņām slimnīcu tīklā, kā arī rīcības plāns, ja reģionos nebūs pieejami konkrēti veselības aprūpes pakalpojumi un speciālisti. Samazinot speciālistu skaitu un pakalpojumu pieejamību, var prognozēt, ka notiks iedzīvotāju aizplūšana un lauku reģionu iztukšošanās.
Līdz ar to turpinās kopīgas detalizētas diskusijas ar pašvaldībām, slimnīcām, arodbiedrību un ministriju gan par slimnīcās veiktajās pārbaudēs gūtajiem secinājumiem, gan turpmāku skaidru rīcību slimnīcu līmeņu pārskatīšanā.


30.06.2020.