Pēc kaimiņienes remonta jālabo arī savs dzīvoklis
Laikraksts „Stars" tika saņēmis vēstuli ar jautājumu saistībā ar būvdarbu veikšanu daudzdzīvokļu mājā: „Varbūt jūs man palīdzēsit noskaidrot, kur lai rodu skaidrību: kas Madonas pašvaldībā dod atļaujas kapitālajiem remontiem?" tā jautā kāda lasītāja.

Problēmas aprakstā viņa min: „Mūsu mājā dzīvokli nopirka kundze no Rīgas, viņai esot izsniegta atļauja kapitālajam remontam, vārdu sakot, visu pārtaisīt pēc sava prāta. Pati īrē dzīvokli blakusmājā, lai nebūtu jāpārdzīvo neērtības. Tika izlauztas grīdas un visas starpsienas, un atkal meistarots no jauna, tā rezultātā apakšējam dzīvoklim ir sabojāti griesti, paneļu savienojumi saplaisājuši, un pat saplaisāja siena, nerunājot par drausmīgiem trokšņiem, liekot jauno grīdu. Meistari darbojas jau četras nedēļas, un beigas nav saredzamas. Kundzei atbilde viena - man ir izsniegta atļauja, un es varu darboties.
Man īpašums pieder 42 gadus, pašai jau pāri astoņdesmit, arī veselības problēmas ir, kā lai es tagad saremontēju savu īpašumu? Trokšņi traucē arī pārējos iedzīvotājus, jo skan visa kāpņu telpa."
Lai uzzinātu iespējas, kur vērsties un pārrunāt ar augšstāva kaimiņienes veikto remontu saistītās problēmas, lasītāja lūdz laikrakstu „Stars" noskaidrot, kas atbild par atļauju izsniegšanu remontiem.
Madonas novada būvvaldes arhitekte Silvija Šīre sniedz atbildi: „Būvniecības darbiem dzīvokļos akceptu dod būvvalde. Dzīvokļa atjaunošanas iecerei būvvaldē tiek iesniegta sertificēta projektētāja izstrādāta Apliecinājuma karte (būvprojekts). Projektētājs arī izvērtē un apliecina, ka netiek skartas un ietekmētas nesošās konstrukcijas. Ja ir sūdzības un iebildumi, dzīvokļu īpašnieki ar tiem var griezties būvvaldē. Būvinspektors apsekos objektu un izvērtēs radušos situāciju."
Būvvaldes būvinspektoru kontaktinformācija: būvinspektors - Jānis Vilcāns, tālr. 64860084 vai 29485751; būvinspektore - Iveta Meļehova, tālr. 64822374 vai 29422298.


30.06.2020.