Paveiktais Mežaparka Lielajā estrādē
21. maijā ekspluatācijā tika nodoti Mežaparka Lielās estrādes B posma pirmās kārtas būvniecības darbi. Šajā posmā ir izbūvēta jaunā estrādes ēka un kupols, kā arī tai piegulošā infrastruktūra - apsardzes objekts, inženiertehniskās sistēmas, apkārtesošo ceļu izbūve, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.
Mežaparka Lielā estrāde ir ieguvusi tās autoru arhitektu Jura Pogas un Austra Mailīša iecerētās Sidraba birzs dziesmu kalnā veidolu, sazaroto „koku rakstu" un pārējās metāla konstrukcijas, kas veidotas no 1766,4 tonnām metāla konstrukcijas. Unikālā būve ir veidota no kolonnām un kopnēm un iestiepjas debesīs līdz 35,8 metriem. Metāla kopnēs ir iekārti 510 akustiskie vairogi.
Jaunajā estrādē būs iespēja uzstāties 12 874 koristiem, tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā iepriekš, kā arī uzņemt dejotājus paplašinātajā dejošanas laukumā. Pēc rekonstrukcijas estrāde svētku dalībniekiem būs ērtāka, vieglāk pieejama un drošāka.


27.05.2020.