Klientus apkalpo klātienē
LIEZĒRES pagasta bibliotēka kopš 20. maija ir vērusi durvis lasītāju klātienes apmeklējumiem. - Līdz ārkārtējās situācijas beigām ir mainīts klientu apkalpošanas laiks. Liezērē bibliotēka strādā pirmdienās, otrdienās un piektdienās no pulksten 9 līdz 16, bet Ozolos - trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 15, - stāsta bibliotēkas vadītāja Dace Madalāne. - Ierobežots ir arī apmeklētāju skaits bibliotēkā, Liezērē te vienlaicīgi var atrasties piecas personas, Ozolos - divas, nodrošinot divu metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem, kā arī apmeklētāju un darbinieku, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Nekādā gadījumā netiek pieļauta cilvēku drūzmēšanās telpās, pie ieejas vai izejas. Tā kā maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkas telpās ir 30 minūtes, izdevumu lasīšana uz vietas nebūs iespējama. Šāds laiks jāievēro arī, izmantojot datoru, un tas paredzēts noteiktu darbību veikšanai, piemēram, e-pasta sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, bet ne izklaidei. Izlasītās grāmatas jānodod darbiniekam, kas tās ievietos karantīnā, un tikai pēc tam tās tiks izvietotas krājumā. Apmeklējot bibliotēku, būs jālieto roku dezinfekcijas līdzekļi, kas ir izvietoti pie ieejas.
Jebkurā gadījumā aicinu apmeklētājus izvērtēt savu pašsajūtu, veselības stāvokli un nepieciešamību apmeklēt bibliotēku. Zvanot uz tālruni 26160227, iespējams rezervēt grāmatas un vienoties par to saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām.


22.05.2020.