Bibliotēka atsāk darbu ar nosacījumiem
Kopš 19. maija Madonas novada bibliotēka vērusi durvis lasītāju klātienes apmeklējumiem. Līdz ārkārtējās situācijas beigām bibliotēka interesentiem netiks atvērta sestdienās.

- Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas, - komentē Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte. - Ja gadījumā jūtaties slikti, lūdzu, atbildīgi izvērtējiet bibliotēkas apmeklēšanas nepieciešamību, sargiet sevi un līdzcilvēkus! Zvaniet un veiciet grāmatu pasūtījumu, tās rezervējot, vienojoties par to saņemšanu drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām.
Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā šobrīd ir 30 minūtes.
Apmeklētāju skaits Madonas novada bibliotēkā vienlaicīgi ir 25 personas, nodrošinot divu metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem, starp darbiniekiem, kā arī apmeklētājiem un darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Personu drūzmēšanās pie ieejas, izejas un citās telpās netiek pieļauta.
Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
Lasītāju apkalpošanas norise: ienākot bibliotēkā, grāmatas jānodod 1. stāvā, kur tās tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas krājumā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties abonementā izvēlēties jaunu lasāmvielu, vai uz 2. un 3 stāvu. Pie ieejas izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.
Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nebūs iespējama, bet žurnālus (izņemot pēdējo numuru) varēs saņemt lasīšanai uz mājām lasītavā 2. stāvā.
Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pasta sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā u. tml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami divi datori bibliotēkas 2. stāvā. Jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā, kā arī jādezinficē rokas. Lai neveidotos rinda, ieteicama iepriekšēja pierakstīšanās, zvanot uz tālruņa numuriem.
Bērnu literatūras nodaļā tiks izsniegtas grāmatas lasīšanai. Datori izklaidei, galda spēles, puzles, rotaļlietas un atpūtas stūrītis nebūs pieejami.
Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, vēlams grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu: elektroniskajā katalogā: https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx, veicot grāmatu pasūtījumu: elektroniskajā katalogā ar saviem autorizācijas datiem, rakstot uz e-pastu biblioteka@madona.lv vai zvanot.
Publiskie pasākumi bibliotēkā nenotiks. Bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājiem ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, tāpat arī lūgums ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus.
Bibliotēkas kolektīvs aicina turpmākiem jaunumiem sekot līdzi bibliotēkas tīmekļvietnē http://www.madona.lv/biblioteka/lv un sociālajos tīklos.


22.05.2020.