Madonā maina apgaismojumu
Kā daudzi madonieši ir jau pamanījuši, Madonas pilsētā notiek esošā apgaismojuma nomaiņa ar LED gaismekļiem, izveidojot viedās pilsētvides tehnoloģiju sistēmu, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris „Staru" informē, ka darbi notiek jau vairākas nedēļas (kopš 29. aprīļa) EKII projekta „Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību" ietvaros. Kopumā ar Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) atbalstu 59 pilsētas ielās plānota 889 esošo nātrija tipa gaismekļu nomaiņa ar gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem. To, tāpat viedās vadības uzstādīšanu veic SIA „Vizulo Solutions".

Šobrīd apgaismojuma nomaiņa notiek vairākās pilsētas ielās: Gaujas, Veidenbauma, Miera, Ausekļa, Liepājas, Orehovozujevas, Cesvaines, Augu, Avotu, Ezera, Maskavas, O. Kalpaka, Mazajā, Bērzu ielā un Saieta laukumā.
- Darbi norisinās raiti, daļa gaismekļu ir jau nomainīti. Atbilstīgi noslēgtajam līgumam projekts ir jāīsteno līdz 2021. gada 25. februārim, bet izskatās, ka jau līdz jūlija beigām tiks veikta plānoto LED gaismekļu montāža un visam vajadzētu būt kārtībā. Apgaismojums tiks nomainīts gandrīz visā pilsētā (ap 70%), izņemot pēcuzraudzības ielas, kur savulaik tas tika uzstādīts, izmantojot ES finansējumu, un kuras pagaidām nevar aiztikt, kā, piemēram, Saules, Rīgas, Blaumaņa iela. Gada beigās, beidzoties pēcuzraudzības periodam šajās ielās, būs jādomā arī par LED gaismekļu skaita palielināšanu, kas projektā nav paredzēts, - uzsvēra Guntis Ķeveris.
Viņš atzina, ka, īstenojot projektu, tiek plānota diezgan ievērojama ekonomija un tiek solīts, ka elektrības patēriņš, izgaismojot ielas Madonas pilsētā, būtiski samazināsies.
- Izstrādājot šo projektu, tika plānots, ka jaunie LED gaismekļi reaģēs uz kustību, bet, visticamāk, daļa iedzīvotāju ar to nebūs mierā, tāpēc domāju, ka kustības sensorus izmantosim uz apvedceļa, bet ielās, kur ir daudz dzīvojamo māju, apgaismojums, samazinot jaudu, būs noteiktajās stundās. Pretējā gadījumā, apgaismojumam reaģējot uz kustību un ik pa brīdim iedegoties un nodziestot, tas var radīt neērtības iedzīvotājiem, izraisot pretenzijas. Katrā ziņā skatīsimies, kā jaunā sistēma darbosies, un tad arī rīkosimies, jo līdz šim kaut ko tādu neesam izmantojuši, tādas pieredzes jau mums nav, - akcentēja Guntis Ķeveris.
Madonas pilsētas pārvaldnieks ir sazinājies arī ar Līvānu novada pašvaldību, kur ir pabeigta energoefektivitāti veicinoša viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, nomainot apgaismojumu deviņās ielās, tiltam pāri Dubnai, kā arī iekšpagalmos.
- Vismaz pagaidām Līvānos tiek izmantots fiziskās dimmēšanas princips, kad visi gaismekļi iedegas vienlaikus, nevis reaģējot uz kustību. Arī mēs varētu rīkoties līdzīgi, bet, protams, vēl skatīsimies un vērtēsim, - atzīmēja Guntis Ķeveris.
Viņš atklāja, ka lielākās bažas esot par to, lai, nomainot apgaismojumu, nebūtu melno punktu un kāds pusmetrs vai metrs nepaliktu neizgaismots. Arī tam tiks sekots līdzi un darba kārtībā risināts. Taču tas jau ir būvnieku un projektētāju uzdevums - panākt apgaismojuma pārklājumu tā, lai nebūtu neizgaismotu laukumu. Savukārt pašvaldībai tas viss ir jākontrolē, lai tiktu sasniegts plānotais rezultāts.
Paralēli tiek veidota arī videonovērošanas sistēma (šim mērķim tiek atstāta viena fāze), bet savā starpā tas nebūs saistīts.
Vaicāts, vai pagastu pārvaldes ir izrādījušas interesi izmantot Madonas pilsētā demontētos nātrija tipa gaismekļus, G. Ķeveris sacīja, ka vairāki pagasti savās teritorijās tos izmantos esošo nolietoto lampu nomaiņai (nodošanas-pieņemšanas akti ir parakstīti), kā, piemēram, Vestienas, Ļaudonas, Liezēres, Aronas, Lazdonas pagastā u. c. Savukārt citi, kā Bērzaunes un Mārcienas pagasts, vēlas līdzīgi kā Madonas pilsētā uzstādīt LED gaismekļus pašu spēkiem, kas, protams, ir perspektīvāks risinājums.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar aprēķiniem esošais elektroenerģijas patēriņš (pieņemot gaismekļu gada darbības laiku - 3700 h) ir 675 472 kWh gadā. Īstenojot visas projektā ietvertās aktivitātes: viedā apgaismojuma sistēmas segmenta, gaismekļa kontrolieru, gaisa piesārņojuma un laika apstākļu sensora, satiksmes uzskaites sensoru uzstādīšanu, elektroenerģijas patēriņa ietaupījums apgaismojumam ar viedo vadības sistēmu būs 498 592 kWh gadā, kas sniegs CO2 emisiju samazinājumu 54 347 kg CO2 gadā.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 779 188,34 eiro, no tiem EKII finansējums ir 482 462,43 eiro, savukārt Madonas novada pašvaldības finansējuma daļa - 296 725,91 eiro. Atbilstīgi aprēķiniem pašvaldības ieguldījums atmaksāsies jau dažos gados.


20.05.2020.