Veicamie darbi tiek saskaņoti
Aizvadītajā nedēļā laikraksta „Stars" redakcijā tika saņemts satraukts zvans no Sauleskalna iedzīvotājas Annas Rudzītes, kas ne tikai vēlējās paust savu sašutumu par notiekošo pie daudzdzīvokļu mājas Aronas ielā 7, bet arī rast atbildes uz vairākiem jautājumiem. - Dzīvoju Aronas ielā 7, un šobrīd ļoti satrauc fakts, ka Bērzaunes komunālais uzņēmums līdz ar zemi nozāģē kokus un krūmus, kas aug pie šīs mājas. Jau aizvadītajā gadā košumkrūmi un koki tika nozāģēti, nu tas turpinās arī šogad. Viss tiek nozāģēts, nekas netiek saglabāts. Paralēli mājai ir ceļš, pa kuru regulāri brauc automašīnas. Šie krūmi kalpoja kā aizsargbarjera, lai putekļi un izplūdes gāzes nenonāktu tieši dzīvokļos. Koki un krūmi stādīti 1988. gadā. Vienmēr esmu priecājusies par skaistumu, ko tie sniedz. Izmantojām augļus un ogas, vārot ievārījumu, tējas. Koku un krūmu paēnā spēlējās bērni. Šobrīd nekā no tā vairs nav. Domāju, ka vietā nekas netiks sastādīts. Mājas otrā pusē aug bērzs, baidos, ka arī to sagaida tāds pats liktenis. Nesaprotu, kāpēc viss ir jāiznīcina. Protams, koki un krūmi noveco, nepieciešams tos izkopt, atjaunot, bet vai tiešām jānozāģē līdz ar zemi? Pagājušajā un aizpagājušajā gadā centos glābt situāciju, neļāvu visu nozāģēt, šogad tas nav izdevies. Iepriekš, cik bija varēšanas, kopā ar kaimiņieni centāmies uzturēt tīrību un kārtību, izgriezām vecās mežrozītes. Diemžēl spēka un varēšanas kļūst arvien mazāk. Emocionāli ir ļoti skumji, ka mūsu darbs, stādot šos krūmus un kokus un rūpējoties par tiem, tagad tiek iznīcināts. Manuprāt, bija jāpieaicina kāds speciālists, kas novērtētu situāciju un izkoptu šos augus, nevis jāļauj darbiniekiem visu zāģēt līdz zemei. Rodas izjūta, ka vieglāk ir visu iznīcināt. Vai tiks stādīti jauni koki un krūmi? Vai drīkstēja bez mājas kopsapulces veikt šādus darbus? Vai nav nepieciešamas atļaujas, lai izzāģētu kokus? Ar šo jautājumu esmu griezusies gan pie pagasta pārvaldes vadītāja, gan Bērzaunes komunālajā dienestā, tāpat zvanīju arī uz vides pārvaldi. Diemžēl konkrētas atbildes neesmu saņēmusi, tikai apgalvojumu, ka viss esot kārtībā. Bet nekas nav kārtībā. Rodas izjūta, ka nevienu neuztrauc notiekošais - ka tik viss nozāģēts un tīra vieta, - sašutumu pauda Anna Rudzīte.
Māju Aronas ielā 7 Sauleskalnā apsaimnieko Bērzaunes komunālais uzņēmums. Sazinoties ar uzņēmuma valdes locekli Māri Beloragu un informējot par Annas Rudzītes zvanu un satraukumu, tika saņemts situācijas skaidrojums.
- Minētā māja Aronas ielā 7 ir Bērzaunes komunālā uzņēmuma apsaimniekošanā. Jau iepriekš no šīs kundzes ir saņemtas sūdzības un jautājumi, kāpēc košumkrūmi un koki tiek nozāģēti. Vispirms jāsaka, ka darbi netiek veikti, pirms tie nav saskaņoti ar dzīvokļu īpašniekiem. Šajā gadījumā koki un krūmi tika nozāģēti pēc šīs mājas iedzīvotāju lūguma, jo tie aizēnoja ēkas pirmā stāva logus. Tāpat šajos krūmos tika mesti atkritumi, kas netika savākti. Tika izzāģēti krūmi un zari, lai vieglāk pārvietoties pa taciņām, ir tīra un sakopta teritorija. Koku zāģēšana saskaņota arī ar pagasta pārvaldes vadītāju. Atbildot uz kundzes jautājumu, vai ir saņemta vides dienesta atļauja, varu teikt, ka, izzāģējot košumkrūmus un kokus, šādas atļaujas nav nepieciešamas un netiek izsniegtas, - skaidro Māris Belorags.
Jautāts, vai tiek plānoti jaunu koku vai krūmu stādīšanas darbi, Māris Belorags stāsta: - Iedzīvotājiem nav jāsatraucas, citi koki un krūmi, kas ir Aronas ielas 7 mājas pagalmā, netiks zāģēti. Tāpat tiek plānots nākotnē iestādīt jaunus košumkrūmus. Koki un krūmi noveco, ir nepieciešama kopšana un atjaunošana. Tāpat šie koki var radīt bīstamas situācijas un apdraudēt cilvēku veselību un pat dzīvību. Iedzīvotājiem tas ir jāsaprot.


17.04.2020.