Tiek pieņemti pieteikumi
VARAKĻĀNU, CESVAINES un LUBĀNAS novada apvienotā būvvalde līdz 30. martam pieņem pretendentu pieteikumus būvinspektora amatam. Galvenajos darba pienākumos ietilpst būvniecības procesu Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada administratīvajās teritorijās atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kontrolēšana, izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem, jākonsultē juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem, veikt citus būvinspektora pienākumus atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Tiek piedāvāts atbildīgs darbs Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novada apvienotajā būvvaldē, profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
Pretendenti tiek aicināti CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums būvinspektora amatam" sūtīt uz e-pastu varaklani@varaklani.lv vai pa pastu, adresējot Cesvaines, Lubānas un Varakļānu būvvaldei, Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV 4838.
Plašāku informāciju par vakanci iespējams atrast www.varaklani.lv vai zvanot uz tālruni 64860840 vai 29419134.
Sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti atlases otrajai kārtai.


27.03.2020.