Šodien noslēdzas parakstu vākšana
Šodien, 14. februārī, noslēdzas 16. janvārī uzsāktā parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām"". Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēja klātienē 358 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 41 vietā ārvalstīs (Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos).

Saskaņā ar likumu „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" bija jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, lai noskaidrotu, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.
Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija liecina, ka vēlētāju aktivitāte šoreiz ir ļoti zema. Četras dienas pirms parakstu vākšanas beigām (dati līdz 11. februārim) Latvijā un ārvalstīs izveidotajos iecirkņos par prezidenta apturēto likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" bija parakstījušies 4461, bet par „Grozījumu likumā „Par pašvaldībām"" - 4448 balsstiesīgie, tai skaitā ārvalstīs - tikai 11.
Mūspusē pagaidām visvairāk parakstījušies ir Ērgļu novadā - par katru likumu attiecīgi 28 vēlētāji, bet vismazāk - Cesvaines novadā un Lubānas novadā: katrā tikai pieci. Varakļānu novadā tautas nobalsošanas ierosināšanu ir atbalstījuši astoņi; Madonas novadā - 17.
Jāņem vērā, ka parakstoties par apturētajiem likumprojektiem vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
Iespēja piedalīties parakstu vākšanā tika nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā - 14. februārī.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā, līdz 13. februārim bija jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona nogādāja pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā arī notiks šodien, 14. februārī - pēdējā parakstu vākšanas dienā.


14.02.2020.