Turpinās sadarbību ar samariešiem
Madonas novada pašvaldības dome kārtējā sēdē 30. janvārī izskatīja jautājumu par aprūpes mājās pakalpojuma deleģēšanu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība". Dome nolēma deleģēt aprūpes mājās pakalpojumu Madonas novadā biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība"; deleģēšanas līguma projektu saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju; pēc saskaņošanas VARAM slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība" par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu Madonas novadā no 01.03.2020. līdz 28.02.2023.

Pirms tam finanšu un attīstības komitejas sēdē pašvaldības sociālā dienesta vadītājs Gundars Riekstiņš informēja, ka beidzas iepriekš noslēgtais deleģēšanas līguma termiņš un tas ir jāpagarina uz trim gadiem.
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" lūdza jaunajā līgumā paredzēt nelielu cenu kāpumu par sniegtajiem pakalpojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Aizvadītajā, 2019., gadā šis pakalpojums pašvaldībai izmaksāja 186 000 eiro. Aprūpēti tika gandrīz 190 cilvēku. Līdz šim finansējums lielā apjoma dēļ, kas „Latvijas Samariešu apvienībai" ir Madonas novadā, ir bijis pietiekams, lai segtu izdevumus. Izmaksas biedrībai Madonas novadā ir pat lētākas nekā citur tieši tāpēc, ka mājas aprūpes pakalpojumi tiek sniegti lielam skaitam cilvēku. Viens klients Madonas novadā vidēji izmaksā 93,70 eiro. Turpretī Cēsīs tie ir 130, Gulbenē - 109, Valmierā -
110 eiro. Šāda atšķirība ir skaidrojama tieši ar sniegtā pakalpojuma apjomu, to, ka mājas aprūpes pakalpojumus saņem tik liels skaits cilvēku. Bet „Latvijas Samariešu apvienība", kā atzīmēja Gundars Riekstiņš, ir gatava arī jaunam izaicinājumam, proti, ka aprūpējamo cilvēku skaits varētu palielināties. Tuvākajā laikā tas varētu pārsniegt 200.
Bet naudas biedrībai pietrūkst, lai palielinātu algas darbiniekiem. Nav nekāds noslēpums, ka šajā nozarē strādājošajiem zemākā līmeņa darbiniekiem atalgojums ir zems, tāpat nemitīgi saduras ar problēmu, ka grūti nokomplektēt darbiniekus. Madonas novadā gan tos vēl varot atrast, jo lauku teritorijā ir bezdarbs un cilvēki meklē iespēju nopelnīt, bet Pierīgā, kur ir lielākas algas, tas ir ļoti grūti, lai neteiktu - bezcerīgi. Darbs, kā zināms, ir smags, atbildīgs, bet atalgojums nav pietiekams. Pēc biedrības veiktajiem aprēķiniem un prognozēm, maksa būtu jāpalielina par aptuveni 7 eiro vienam cilvēkam - no 93,70 eiro uz 100,12 eiro turpmāk jeb par 1200 eiro mēnesī vairāk nekā tas ir tagad. Salīdzinājumā ar citām pašvaldībām tas joprojām būs lētāk, jo, piemēram, prognozējamā maksa vienam klientam Gulbenē ir 120-125 eiro mēnesī, bet Cēsīs - pat 144 eiro.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs uzsvēra, ka šādam palielinājumam varētu piekrist, jo nedaudz ir paaugstināts atalgojums arī pašvaldības sociālajiem darbiniekiem un ka tas ietu roku rokā, jo arī samarieši sniedz līdzīgus pakalpojumus. Šāds palielinājums ir ievērtēts arī budžetā.
Atzinīgi Madonas novada pašvaldības un „Latvijas Samariešu apvienības" sadarbību un tās sniegtos pakalpojumus (pavisam tiek piedāvāti astoņi) novērtēja arī Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora. Turklāt šāda pakalpojuma pieejamība atslogo pansionātus, jo, visticamāk, daļa tajos nonāktu, ja mājas aprūpes pakalpojums nebūtu pieejams. Pašvaldībai tas izmaksātu arī dārgāk.
Pozitīvu vērtējumu par Madonas novada pašvaldības un samariešu 2015. gadā uzsākto sadarbību pauda arī Madonas novada domes deputāts Andris Sakne. Šajā laikā klientu skaits, kam tiek nodrošināti mājas aprūpes pakalpojumi, ir palielinājies gandrīz uz pusi.
Jāpiebilst, ka „Latvijas Samariešu apvienības" piedāvātie pakalpojumi ir daudzveidīgi un nodrošina dažādas palīdzības iespējas. Pakalpojumi pieejami pēc sociālā dienesta personas vajadzību novērtējuma un lēmuma par piemērotāko pakalpojumu. Palīdzība var būt gan ikdienišķās lietās - ienest malku mājās, palīdzēt nokļūt līdz pastam, veikalam, sociālajam dienestam - ar mazo automašīnu, gan citi.
Pieprasīts ir arī mobilās aprūpes pakalpojums ar lielo, īpaši šīm vajadzībām būvēto automašīnu - cilvēki labprāt izmanto iespēju nomazgāties dušā, sakopt kāju pēdas un nagus, ko nodrošina pēdu aprūpes speciālists, izmazgāt veļu, nogriezt matus. Šis pakalpojums ir izveidots tā, lai tie cilvēki, kuri dzīvo laukos, kuriem nav pieejamas ērtības un ir grūtības pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt, varētu droši palikt savās mājās un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ierastajā vidē.
Svarīgs palīgs, nodrošinot ikdienas aprūpi, ir arī Drošības pogas pakalpojums, lai sniegtu palīdzību ikdienā un arī krīzes situācijās. Drošības poga ir īpaša saziņas sistēma - saziņas iekārta un signālpoga, kas atrodas aprocē vai kulonā. Drošības poga ir ērta lietošanā - atliek piespiest signālpogu un informēt par to, kas atgadījies. Signāls centrālē nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai mājā.


14.02.2020.