Drīzumā būs pieejams lifts
ĻAUDONAS pansionātā drīz būs pieejams lifts. Tā izbūve ir acīmredzami ieilgusi. Nodrošināt lifta pieejamību Ļaudonas pansionātā, lai uzlabotu klientu pārvietošanu un izkļuvi no telpām, ir aktuāli daudzus gadus. Šo ieceri Madonas novada pašvaldības domes deputāti atbalstīja jau 2015. gada 17. novembrī, kad nolēma veikt funkcionālā lifta izbūvi Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pansionāta ēkā, kā arī Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļai uzdeva uzsākt lifta projekta izstrādi, tāpat veikt iepirkuma procedūru. Divus gadus vēlāk tika apstiprinātas projekta izmaksas, tāpat pieņemts lēmums ņemt aizdevumu, tā apmaksu garantējot ar Madonas novada pašvaldības budžetu. Lifta izbūve varēja sākties, taču šis process ieilga.
- Tagad ir visas cerības, ka februārī liftu beidzot nodosim ekspluatācijā un to varēsim sākt izmantot. Nu jau var teikt, ka viss ir izdarīts, arī sīkās nianses ir novērstas, un, cerams, tuvākajās nedēļās lifts Ļaudonas pansionātā būs pieejams, - „Staram" pastāstīja Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.
Vaicāts, vai ir izdevies atrisināt ar hidrantu trūkumu pagastā saistītās problēmas, viņš informēja, ka blakus pansionātam atrodas ūdens ņemšanas vieta.
- „CEMEX Iespēju fonda" atbalstītā projekta ietvaros tika iztīrīts dīķis, kas kalpo kā ūdens ņemšanas vieta, un ar to pietiek, lai ekspluatācijā nodotu šo objektu. Taču jebkurā gadījumā šī problēma Ļaudonas pagastā ir ļoti nopietna, kas ir jārisina. Ļoti gribam to iekļaut pašvaldības investīciju plānā, sarunas par to notiek, bet ir jāprecizē, kādu projektu ietvaros to iespējams īstenot, lai mēs varētu dzīvot drošībā un realizēt skolas energoefektivitātes paaugstināšanas, tāpat citus projektus. Katrā ziņā hidrantu ierīkošana ir viena no mūsu pagasta prioritātēm, - uzsvēra Artūrs Portnovs.


14.02.2020.