"Esi, Kungs, gaisma, kas sirdī man spīd"
Pagājušajā svētdienā, 9. februārī, Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, klātesot apkārtējo draudžu pārstāvjiem, amatā ieveda LELB Madonas iecirkņa prāvestu Reini Bikši, kas kalpo Cesvaines un Lubānas draudzēs. Madonas prāvesta iecirknī Reinis Bikše kalpo kopš 2015. gada. - Šis ir ļoti skaists, nozīmīgs brīdis - no vienas puses - visai mūsu baznīcai, no otras puses - ļoti nozīmīgs Daugavpils diecēzei, no trešās puses - šis ir ļoti nozīmīgs brīdis Bērzaunes, Cesvaines, Ērgļu, Kalsnavas, Liezēres, Lubānas, Ļaudonas, Madonas, Tirzas, Vecogres, Vestienas un Vietalvas draudzēm. Šīs draudzes šajā mirklī prasa tev, jauno prāvest, cik tu viņām dosi... - uzrunājot klātesošos, sacīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.
Bīskaps arī, kā pats teica, mazliet ieskatījās Reiņa Bikšes priekšvēsturē, uzsverot, ka arī viņa vectēvs un tēvs ir bijuši uzticīgi Dieva kalpi: - Tavs vecaistēvs arī tika nolīgts Kunga vīna dārzā. Tas bija pavisam cits laiks, kad viņš ar dedzību, uzticību, uzcītību, ar visu savu sirdi gāja un kalpoja par šo vienu denāriju, kā tas bija vēstīts šīs svētdienas Dieva vārdā no Mateja evaņģēlija. Tavs tētis arī tika aicināts vīna dārzā un kalpo tajā joprojām ar lielu uzticību un neatlaidību. Viņa kalpošana sākās citā laikā, bet arī viņš tika nolīgts par vienu denāriju. Tagad tu esi uzņēmies vadīt prāvesta iecirkni. Tu esi labprātīgi tam piekritis no vienas puses, no otras puses tavs iecirknis tevi ir ievēlējis - tavi amata brāļi un draudžu pārstāvji. Patiesībā mēs visi taču ticam šajā brīdī, ka Visaugstākais, tas Kungs patiesi tevi ir aicinājis šajā svarīgajā prāvesta kalpošanā. Lai tu turpmāk savā ganāmpulkā, savā iecirknī vienmēr ar ticīgu sirdi gani savas draudzes, ko Dievs tev ir uzticējis. Un cik labi, ka tu zini, ka Viņš tev dos visu, ko savos vārdos ir apsolījis. Lai Tas Kungs tev palīdz, kalpojot
vismaz pirmos septiņus gadus (es ticu, ka arī vairāk) šajā amatā!
Dievkalpojuma noslēgumā jauno prāvestu sveica gan amata brāļi, gan iecirkņa draudžu pārstāvji.
Arī pats prāvests neslēpa saviļņojumu: - Pateicība Dievam par šo dienu, kas ir dota, un es zinu, ka ir vajadzīgas arī lūgšanas par mūsu iecirkni, par visiem, kuri mēs kalpojam, tāpēc pateicība jums visiem, kas esat šeit klāt un atbalstāt. Un arī šodien lasījumā dzirdējām Dieva vārdu no Daniela grāmatas. Arī viņš nāca Dieva priekšā izsūdzēt gan savus grēkus, gan visus Dieva tautas grēkus. Un tas ir tas ceļš, kas mums ir jāiet - mēs nākam Dieva priekšā, nākam pie Kristus, tad Viņš arī mūs pieceļ, žēlo un svētī.


14.02.2020.