Cītīgi strādā pašdarbnieku kolektīvi
Ošupes pagasta DEGUMNIEKU tautas namā, gatavojoties pasākumiem, kas norisināsies februārī, šobrīd aktīvi darbojas pašdarbnieku kolektīvi. - Pirmie pasākumi janvārī jau aizvadīti, gatavojamies pasākumiem, kas paredzēti februārī. 14. februārī notiks tautas deju kolektīvu sadancis. Dienā norisināsies kolektīva iedibinātās sporta spēles. Kopā ar sadraudzības kolektīviem izspēlēsim ceļojošo kausu. Savukārt vakarā būs koncerts. Līdz ar to pašlaik norit mēģinājumi un cītīgi gatavojamies šim pasākumam. Priecājos, ka kolektīvu dalībnieki ir aktīvi un iesaistās gan mēģinājumos, gan pasākumos, - stāsta Ošupes pagasta kultūras darba organizatore Ilze Melngaile.


15.01.2020.