Parakstu vākšanas vietas Madonas novadā
Madonas novada pašvaldība ar 2020. gada 8. janvāra domes lēmumu „Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu" ir noteikusi parakstu vākšanas vietas Madonas novadā, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām"" atcelšanu. Parakstu vākšanas vietas Madonas novadā:

- Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801;
- Madonas pilsētas kultūras nams, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV 4801.
Parakstu vākšanas vietu darba laiks no 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim:
Pirmdiena 9.00-13.00
Otrdiena 15.00-19.00
Trešdiena 9.00-13.00
Ceturtdiena 15.00-19.00
Piektdiena 9.00-13.00
Sestdiena 15.00-19.00
Svētdiena 9.00-13.00

Vēršam uzmanību, ka balsstiesīgie iedzīvotāji drīkst parakstīties jebkurā parakstu vākšanas vietā Latvijā. Parakstu vākšanas vietas un to darba laiku varēs noskaidrot www.cvk.lv.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar nokļūt kādā no minētajām parakstu vākšanas vietām, būs nodrošināta iespēja parakstīties viņu atrašanās vietā saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā 2020. gada 13. februārī jānogādā vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā tiks organizēta 14. februārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parak-stu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).
Parakstu vākšanai beidzoties, CVK apkopos saņemto parakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts prezidentam, kā arī publicēs izdevumā „Latvijas Vēstnesis".
Parakstu vākšana tiek organizēta sakarā ar to, ka pēc 41 Saeimas deputāta ierosinājuma Valsts prezidents Egils Levits apturēja likumu „Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" un „Grozījums likumā „Par pašvaldībām" publicēšanu uz diviem mēnešiem.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ka, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēlē uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēlē uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz 4 gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ka, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā
9 mēneši, tad jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
Jautājumu gadījumā par parakstu vākšanas organizēšanu Madonas novadā lūdzam sazināties ar Madonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Evitu Zāli pa tālruni 26486811 vai e-pastu evita.zale@madona.lv.


14.01.2020.