15. novembrī pasniegs pašvaldības apbalvojumus
Kā katru gadu, tuvojoties valsts svētkiem 18. novembrī, Madonas novada pašvaldības dome lemj par pašvaldības apbalvojumiem cilvēkiem, kuri ar savu ieguldījumu novada kultūras, izglītības, sporta, veselības, uzņēmējdarbības un sabiedriskajā dzīvē savu līdzcilvēku skatījumā ir pelnījuši plašāku atzinību. Ņemot vērā līdz 25. septembrim Madonas novada pašvaldībā saņemtos apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus (nedaudz vairāk par 50), apbalvojumu piešķiršanas komisijas izvērtējumu un priekšlikumus, Madonas novada pašvaldības dome ar 31. oktobra sēdes lēmumu Nr. 527 nolēma piešķirt 15 personām un 1 sabiedriskai organizācijai Madonas novada pašvaldības Atzinības rakstu un 21 personai - Pateicības rakstu. Apbalvojumu piešķiršanas ceremonija notiks 15. novembrī pulksten 18 Madonas pilsētas kultūras namā.

ATZINĪBAS RAKSTU SAŅEMS:
Pētera Avena fonds „Paaudze", Pēteris Avens - mecenāts;
Maija Biezā - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģiona nodaļas vadītāja;
Helēna Krūmiņa - AS „Lazdonas piensaimnieks" realizācijas daļas vadītāja;
Indra Zukure - Dzelzavas pamatskolas direktore;
Daiga Maderniece - Praulienas pagasta PII „Pasaciņa" vadītāja;
Anita Voitiņa - bijusī Madonas pilsētas vidusskolas sākumskolas skolotāja;
Anita Melnupa - kora diriģente, Madonas pilsētas vidusskolas skolotāja;
Andris Dombrovskis - SIA „Baltic Block" līdzīpašnieks;
Edgars Šķēle - SIA „Baltic Block" līdzīpašnieks;
Haase Friedrich Segelke - SIA „Agrikula" īpašnieks, valdes loceklis;
Alessandro Monesi - SIA „Pharmeko Lettland" valdes priekšsēdētājs;
Jānis Stafeckis - Sarkaņu pagasta ZS „Vainagi" īpašnieks;
Beāte Ozoliņa - Madonas Grāmatu draugu biedrības vadītāja;
Daina un Jānis Medņi - Aronas pagasta ZS „Kučuru dzirnavas" saimnieki;
Dace Kalniņa - kultūras darbiniece, J. Norviļa Madonas mūzikas skolas skolotāja;
Gunārs Ikaunieks - sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils" vadītājs.

PATEICĪBAS RAKSTU SAŅEMS:
Laura Zvirbule - Glābējsilītes Latvijā programmas iniciatore;
Edita Kaņepāja-Vanaga - Glābējsilītes Latvijā programmas iniciatore;
Voldemārs Svilāns - Madonas skvoša kluba dibinātājs un treneris;
Biruta Bokta - bijusī A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas angļu valodas skolotāja;
Gatis Teilis - biedrības „Kalsnavas jaunieši" biedrs un projektu vadītājs;
Ligita Tumanova - Mētrienas pagasta sieviešu biedrības „Ābele" vadītāja;
Benita Naudiņa - Liezēres pagasta ģimenes ārsta palīgs;
Iveta Kaparkalēja - multifunkcionālā centra „1. stāvs" vadītāja;
Baiba un Agris Bērziņi - Septītās dienas adventistu Madonas draudzes mācītāja ģimene;
Staņislava Pommere - Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta darbiniece;
Ārija Brilovska - Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta lietvede;
Normunds Dzelme - Barkavas pamatskolas direktors;
Tamāra Misiņa - Praulienas pamatskolas direktore;
Māris Gailums - Madonas novada pašvaldības sporta darba organizators;
Tekla Reinika - Madonas pilsētas pensionāru biedrības aktīviste;
Edīte Zaube - Degumnieku pamatskolas skolotāja, Pulkveža O. Kalpaka piemiņas saglabāšanas fonda valdes locekle;
Māris Ezeriņš - Zemessardzes 25. kājnieku bataljona virsseržants;
Inese Kolneja - Praulienas pagasta PII „Pasaciņa" metodiķe;
Janīna Purviņa - ilggadēja veterinārārste;
Juris Švarcs - Vestienas pamatskolas sporta skolotājs;
Edgars Točs - pludmales volejbolists.


08.11.2019.