Vēlas izveidot skaņu ierakstu studiju
Madonas novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē lēma par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Aronas pīlādzis" projekta „SIS Kusā" („Skaņu ierakstu studija Kusā") īstenošanai. Pašvaldība ir saņēmusi biedrības „Aronas pīlādzis" valdes priekšsēdētājas Ivetas Kaparkalējas iesniegumu ar lūgumu piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 10% jeb 750 eiro apmērā projekta „SIS Kusā" īstenošanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 7500 eiro. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus aktīvi iesaistīties iniciatīvu veidošanā un realizēšanā, veicinot pilsonisko aktivitāti atbilstoši vecumam, interesēm un vajadzībām.
Projektā plānotie uzdevumi: radīt jauniešiem iespēju realizēt savas iniciatīvas, uzņemties atbildību par savu ieceru realizēšanu; apgūt jaunas prasmes skaņu ierakstu veidošanā; veicināt jauniešu pieejamību un sadarbību starp Madonas novada jauniešu centriem, iesaistoties dažādās jauniešu aktivitātēs mūzikā. Realizējot projektu „SIS Kusā", tiks izveidota skaņu ierakstu studija, iegādāts nepieciešamais aprīkojums skaņu studijas izveidošanai.
Dome nolēma projekta „SIS Kusā" apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai „Aronas pīlādzis" līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1400 eiro.


09.10.2019.