Līdzfinansēs projektu arī Sarkaņos
Dome ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Sarkaņu pagasta kultūrmantojums" projekta „Multifunkcionālo telpu izveide Sarkaņos" īstenošanai. Pašvaldība ir saņēmusi biedrības „Sarkaņu pagasta kultūrmantojums" valdes priekšsēdētājas I. Pliskas iesniegumu ar lūgumu piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 10% jeb 1400 eiro apmērā minētā projekta īstenošanai. Tā kopējās izmaksas ir 14 000 eiro.
Dome nolēma projekta „Multifunkcionālo telpu izveide Sarkaņos" apstiprināšanas gadījumā piešķirt biedrībai „Sarkaņu pagasta kultūrmantojums" līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1400 eiro.
Jāpiebilst, ka abi projekti - „SIS Kusā" un „Multifunkcionālo telpu izveide Sarkaņos" - tiks iesniegti Madonas novada fonda atklāta projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
Projektu apstiprināšanas gadījumā Madonas novada pašvaldība slēgs līgumu ar abām biedrībām.


09.10.2019.