Atzīmē senioru dienu
1. oktobris pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā senioru diena, lai godinātu senioru devumu valstu tautsaimniecības attīstībā un sabiedrībai kopumā, paaudzēm solidarizējoties, lai kopīgi realizētu jaunus dzīves izaicinājumus. Šī diena ir svētki arī sociālās aprūpes centros, kad tiek klāts svētku galds un pasniegts kas neikdienišķs. Ērgļu sociālās aprūpes centrs darbojas divās mājās - Sausnējas pagasta „Kastaņās" un Ērgļos, un ikdienā tur uzturas ap 100 iemītnieku. Sausnējas pagastā senioru diena tika atzīmēta jau 3. oktobrī, savukārt Ērgļos senioru diena ar koncertu un radošu darbošanos tika svinēta aizvadītajā piektdienā, 4. oktobrī.

Uzrunājot sociālās aprūpes centrā dzīvojošos cilvēkus, centra vadītāja Ieva Dūduma sacīja: - Ērgļu aprūpes centra vārdā sirsnīgi sveicu visus mūsu iemītniekus Starptautiskajā senioru dienā, sakot lielu paldies mūsu senioriem par ieguldītajiem darba gadiem, par dzīves gaitā uzkrātās pieredzes nodošanu nākamajām paaudzēm, par izaudzinātajiem bērniem, par mazbērniem un par mazmazbērniem sniegto mīlestību. Vēlu jums visiem stipru veselību, možu garu un dzīvesprieku, kā arī izsaku lielu pateicību par jūsu ieguldījumu, gan darbojoties dažādos uzņēmumos, sabiedriskajās organizācijās, gan arī iesaistoties ekonomikas, kultūras un sociālajos procesos, kas veidojuši mūsu vēsturi un mūsdienas.
Pēc svinīgās uzrunas iemītnieki kopā ar aprūpes centra darbiniekiem iesaistījās aktivitātēs - šogad tā bija kopīga dārzeņu un augļu sulas spiešana, kā arī plātsmaižu cepšana.
- Katru gadu senioru diena tiek atzīmēta citādāk. 1. oktobra rītā, radot svētku izjūtu, tiek klāts svētku brokastu un pusdienu galds, pasniegta kafija ar pienu un kūka, kā arī īpaša ēdienkarte. Bija sarūpēta arī ziedu izstāde. Bet pēc tam gatavojāmies svētku koncertam. Šogad pirms muzikālā sveiciena spiedām ābolu, burkānu un ķirbju sulu un cepām ābolmaizi. Koncertā uzstāsies Jumurdas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Ievziedi" un Ērgļu saieta nama bērnu vokālais ansamblis „Ķipari". Pirms svētkiem norit darba terapija, iemītnieki paši gatavojas. Piemēram, pirms sulas spiešanas tika mizoti burkāni, ābolmaizei griezti āboli. Viņi paši ar prieku iesaistās, - par pasākuma norisi stāsta sociālā rehabilitētāja Ināra Tirzmale. - Šogad saņēmām pārsteigumu. Jumurdas pagasta ļaudis jau vairākus gadus iesaistās Miķeļdienai veltītā labdarības akcijā, kad tiek ziedoti dažādi dārza labumi. Organizētāji saziedotos dārzeņus un citus labumus nogādāja mums Miķeļdienā, kā arī šoreiz seniorus sveic ar muzikālu pasākumu.
Sieviešu vokālā ansambļa „Ievziedi" dalībnieces senioriem vēlēja gaišas domas, veselību, izturību un lai arī turpmāk savā dzīvē spētu saskatīt daudz mazu prieciņu, domāt gaišas un labas domas.
Bijusī skolotāja Ruta Ērgļu sociālās aprūpes centrā dzīvo jau trešo gadu un, kā pati atklāj, ir priecīga un apmierināta.
- Šeit par mums ļoti rūpējas, ne tikai nodrošinot visu nepieciešamo aprūpē, bet arī organizējot pasākumus. Interesantas bija vasarā notikušās sporta spēles, bet senioriem veltītais pasākums bija aizkustinošs un jauks. Nesen tika svinēta arī Miķeļdiena. Pasākumi ir bieži, un katrs ir pavisam citādāks, interesants. Patīkami, ka par mums tik ļoti padomā, lai vecumdienas būtu skaistas un notikumiem bagātas. Protams, mājās ir ļoti jauki, bet, ja tu par sevi nevari parūpēties, tad šī ir brīnišķīga vieta, kur nokļūt un aizvadīt laiku. Esmu apmierināta ar dzīvi un ir labi. Lai gan jau ir ilgs mūžs nodzīvots, esmu priecīga, ka dzīvoju un esmu Ērgļu sociālās aprūpes centrā. Pēc nelaimīga kritiena manas kustības kļuva ierobežotas. Pārdomājot šo situāciju, saprotu - labi vien ir, ka esmu nonākusi šeit, jo kļūstu švakāka un mājās par sevi vairs nespētu rūpēties. Lai gan reizēm liekas, ka dzīvots ir pietiekami, tomēr gribas vēl kaut ko redzēt un piedzīvot. Joprojām ir interese par apkārt notiekošo, priecājos par katru zvanu no tuvajiem cilvēkiem, ziņām par bijušo dzīvesvietu Madonu, - nosaka Ruta.
Ērgļu novada sociālās aprūpes centra galvenais mērķis ir nodrošināt īslaicīgu un ilgstošu aprūpi, drošu, interesantu un vecumam atbilstošu vidi, kā arī pilnvērtīgām vecumdienām labvēlīgus apstākļus. Sociālās aprūpes centra funkcija ir nodrošināt aprūpes centra klientu sociālo un medicīnisko aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus. Aprūpes centrā regulāri notiek dažādi kultūras pasākumi, nodarbības.
- Katru mēnesi aprūpes centrā tiek organizēti dažādi pasākumi. Lielākoties tie ir saistīti ar notikumiem valsts mērogā, svētkiem un atceres dienām. Katru reizi domājam, lai nav vienveidība, lai iemītniekiem būtu interesanti un aizraujoši. Ir koncerti, teātri, arī ballītes, dažādi garīga rakstura un sporta pasākumi. Rādām filmas, sveicam jubilārus, dodamies pastaigās, pārgājienos. Seniori gaida ikvienu no pasākumiem, un tas ir liels gandarījums, - atklāj Ināra Tirzmale.
Ērgļu sociālās aprūpes centrā nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu vecuma ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, drošu, interesantu un vecumam atbilstošu vidi, kā arī pilnvērtīgām vecumdienām labvēlīgus apstākļus.
- Ērgļu sociālās aprūpes centrā vairāk ir izmitinātas personas ar dažādiem kustību traucējumiem. Manā skatījumā aprūpes centri ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri palikuši bez aprūpes, nevar paši par sevi parūpēties. Nonākot sociālās aprūpes centrā, tiek sniegta iespēja vecumdienas pavadīt cienīgi, tīrā, sakoptā vidē, ar atbilstošām labierīcībām un telpām, apkārtni, ar zinošiem darbiniekiem, kuri rūpējas gan par veselību, gan sociālo aprūpi, ikdienas apstākļiem. Cilvēki izmainās, nonākot aprūpes centros, kļūst atvērtāki. Protams, neiztikt arī bez sadzīviskiem konfliktiem, bet viss tiek atrisināts un sadzīvo ļoti labi, sadraudzējas un jūtas kā liela ģimene. Klienti kļūst priecīgāki, darbojas, iesaistās pasākumos un citās aktivitātēs. Bieži mēdz būt tā, ka, nonākot šādās iestādēs, cilvēkiem dzīves apstākļi tikai uzlabojas, paveras plašākas iespējas. Aprūpes centrs nav liels, ir iespējams pievērsties katram individuāli. Abos aprūpes centros kopā strādā 40 darbinieki. Jāsaka viņiem liels paldies, jo viņi ir sirsnīgi, atsaucīgi, iesaistās pasākumu organizēšanā. Pateicoties viņiem, iemītnieki var justies kā mājās. Ir virtuve, veļas mazgātava, nodrošinām arī apkuri, gādājot malku, ir arī kurinātājs. Esam pašvaldības iestāde. Darbojamies autonomi bez lieliem pašvaldības ieguldījumiem, cenšamies iztikt ar ieņēmumiem, kurus veido iemītnieku pensijas un tuvinieku maksājumi. Aprūpes centrā klienti ir no visas Latvijas. Daudz ir no Rīgas, Ogres, Cēsīm un Siguldas puses. Arī uz mūsu sociālās aprūpes centru pastāvīgi ir rinda. Ir pielāgots transports gan gulošu klientu transportēšanai, gan ratiņkrēslos sēdošo. Aktīvi norit sadarbība arī ar NSUS labdarības biedrību, - ar aprūpes centra ikdienu iepazīstina vadītāja Ieva Dūduma.08.10.2019.