Mince meklē gādīgus un atbildīgus saimniekus!
Kopš 2018. gada oktobra pie mums patversmē dzīvo šī melni baltā, apmēram divus gadus vecā kaķu dāma. Kaķenei ir sevišķi mīlīgs un draudzīgs raksturs. Pie mums viņa tika sterilizēta, čipēta, vakcinēta, un viņai tika piešķirta ES pase.

Pirms nokļūšanas patversmē Mince ar saviem bērniem dzīvoja kādā mājas pagrabā. Visi kaķi bija ārkārtīgi nobijušies. Pateicoties vairākiem brīvprātīgajiem un citiem palīgiem, kaķus izdevās nogādāt drošībā. Pie mums kaķiem tika nodrošināta nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Pamazām kaķi tika socializēti, lai atgūtu uzticību cilvēkiem.
Mince ir ļoti rotaļīga un ar izteikti maigu dvēseli. Patstāvīga došanās uz kaķu tualeti viņai nesagādā nekādas problēmas, arī sadzīvē ar citiem kaķiem viņa ir ļoti draudzīga. Mēs vēlam Mincei mīlošu ģimeni, kas iesaistīs viņu ikdienas dzīvē.
Mūsu dzīvnieku aizsardzības biedrībā jaunie saimnieki var Minci saņemt par adopcijas maksu 20 eiro apmērā. Šī maksa palīdz nodrošināt atbilstošus finansiālos priekšnoteikumus atbildīgai dzīvnieku turēšanai. Šī nodeva kavē dzīvnieku ļaunprātīgu izmantošanu, tai skaitā dzīvnieku izmantošanu pētījumos.
Ja jūs vēlaties Mincei dot jaunas mājas, lūdzu, sazinieties ar mūsu dzīvnieku aizsardzības biedrību, zvanot uz tālruni 26195393.


01.10.2019.