Jauno mācību gadu uzsāk studenti
Latvijas Universitātes Madonas filiāles jaunā studiju gada atklāšana sestdien, 21. septembrī, pulcēja gan studentus, gan pasniedzējus, gan arī viesus. Latvijas Universitātei šis ir simtais gads, augstskolas Madonas filiālei - divdesmit trešais. Madonā jaunais studiju periods apvieno kopumā 110 filiāles studentus. Studijas šogad uzsāk 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Sporta treneris" piecpadsmit un programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs" četrdesmit pieci jaunie studenti. Viņus, kā arī pārējos svētku dalībniekus Madonas pašvaldības ēkā vispirms sagaidīja Madonas simbols - gailis - un dziesmas tautas muzikantu sniegumā.
Kā vēstīja veiktās atzīmes Latvijas kartē, uz Madonu studēt dodas cilvēki no 58 mūsu valsts vietām, tai skaitā no Ogres, Rīgas, Ķekavas, Tērvetes, Ludzas, Daugavpils, Vecpiebalgas, Rūjienas. Tieši jaunā studiju programma „Sporta treneris" sakustinājusi cilvēkus no visas Latvijas.
Augstskolas Madonas filiāles vadītāja Lolita Kostjukova, sveicot klātesošos, vēlēja svinēt zinātprieku, turēties pie cēlām domām un darbiem Zinātnei un Tēvijai.
- Mans lielākais prieks, uzsākot jauno studiju gadu, ir par to, ka esam kopā tik varenā pulkā, - vēstīja filiāles vadītāja, piebilstot, ka 110 studentu iepriekš bija vien pirms daudziem, daudziem gadiem. Šogad filiālē atvērta jauna programma - „Sporta treneris", kas piesaistījusi interesentus no tuvām un tālām vietām.
LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe pateicās Madonas novada pašvaldībai par augstskolas filiālei sniegto atbalstu, teica paldies mācību spēkiem, kas mēro ceļu no Rīgas uz Madonu, un filiāles vadītājai Lolitai Kostjukovai par rūpēm un labestīgi veidoto atmosfēru.
Vēlējumus izteica vēl daudzi augstskolas mācību spēki, īsi tos summēšu ar filozofijas pasniedzējas Ērikas Bangas citētajiem Konfūcija vārdiem: „Izvēlies darīt to, kas tev patīk, un tev visu mūžu nebūs jāstrādā."
LU studentu padomes priekšsēdētāja biedre ārējos jautājumos Alise Pokšāne studentiem nolasīja Valsts prezidenta Egila Levita un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa sūtīto uzrunu.
- Lai Latvija būtu gudra, moderna, ilgtspējīga un tiesiska Ziemeļeiropas valsts, ir vajadzīgs jūsu katra radošais un drosmīgais prāts, kurš tiecas izzināt pasauli un apliecināt savu varēšanu, - skanēja Valsts prezidenta Egila Levita redzējums. - Latvija ir kultūras lielvalsts, un esmu pārliecināts, ka ar erudītiem prātiem, oriģinālām idejām un kopīgiem spēkiem mēs varam kļūt par zinātnes un ideju lielvalsti.
To, ka studenti piedzīvo vienu no skaistākajiem savas dzīves posmiem - studiju gadus, kad tiek apgūtas jaunas zināšanas, iegūti jauni draugi un pieņemti svarīgi lēmumi, kas ietekmēs turpmāko dzīvi, savā neklātienes sveicienā uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, piebilstot, ka studentiem jau nekas nav par grūtu un viss ir iespējams.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs izteica gandarījumu, ka Madonā iespējams iegūt augstāko izglītību, turklāt mūsu pilsētā to veic vadošā Latvijas augstskola: - Paldies, ka ir tik daudz studentu, ka jums ir vēlme mācīties, kas ir jūsu pašu lēmums, nevis vecāku vai sistēmas nopelns. Madonas novada pašvaldība daudz iegulda sporta jomā - gan infrastruktūras sakārtošanā, gan pasākumos, tāpēc prieks par jauno studiju programmu „Sporta treneris", kuru beidzot speciālisti varēs sevi apliecināt arī novadā. Prieks, ka mums nav formāla filiāle, bet saturīga, jēgpilna studiju vieta, kas attīstās, un par to vislielākais paldies Lolitai Kostjukovai.
Sveicienus svētkos nesa arī Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode, šīs augstskolas filiāles īrēto telpu namamāte, novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Solvita Seržāne un daudzi citi.
Studenti fotografējās, baudīja svētku torti par godu jaunajam studiju gadam un Alma Mater simtgadei, bet pēc tam jau pulcējās uz pirmajām lekcijām un nodarbībām.


25.09.2019.