Izvērtē iespēju paplašināt Mārcienas pansionātu
Piektdien, 10. maijā, Mārcienas pansionātā darba vizītē ieradās Labklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Roberts Spručs, kā arī Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs un domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora.
Vizītes galvenais mērķis bija iepazīties ar trīs gadu pieredzi sociālajā aprūpē un sociālās rehabilitācijas darbu pansionātā, kā arī apsprieda iespēju bijušās pamatskolas telpas pielāgot Mārcienas pansionāta vajadzībām. - Vispirms Mārcienas pansionātā LM parlamentārais sekretārs Roberts Spručs tika iepazīstināts ar situāciju pansionātā - gan ar to, kas šobrīd jau tiek nodrošināts, gan ar to, kas vēl nepieciešams. Runājām par aktivitātēm un klientu apmierinātību, kā arī iespēju pielāgot bijušās skolas telpas pansionāta vajadzībām un saņēmām apstiprinājumu, ka šī iecere tiek atbalstīta, - pauda Mārcienas pansionāta vadītāja Dace Zeile.

- Bijušās skolas telpas ir ļoti piemērotas, lai tās varētu pielāgot un izmantot sociālajai veselības funkcijai. To atbalstīja arī LM parlamentārais sekretārs Roberts Spručs un uzsvēra, ka tur varētu sniegt paliatīvās aprūpes, demences pakalpojumus un sociālo gultu, kas varētu būt pašvaldības veidots pakalpojums. Tāpat tas būtu balstīts uz pašvaldības vai klienta finansējumu. Roberts Spručs gan norādīja, ka šāda veida pakalpojumi ir veselības nozare, kam būtu jānāk no Veselības ministrijas finansējuma. Tikšanās laikā vairākkārt tika minēts, ka šī situācija būtu jārisina. Veselība nesākas un nebeidzas tikai slimnīcā. Tā ir arī prevencija, veselības veicināšana profilaktiskos nolūkos pirms slimnīcas, kā arī pēcslimnīcas periods, arī pēcoperāciju un paliatīvā aprūpe, demence un garīga rakstura problēmas. Šobrīd šo situāciju cenšas risināt sociālā joma, jo cilvēkiem pakalpojums ir nepieciešams. Uzskatu, ka šīs telpas varētu būt risinājums, un tiks uzsākta vērtēšana un projektēšana, - par ieceri pastāstīja Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs. - Tūliņ sāksies jaunais plānošanas periods, ir jāsaprot, kam tiks atvēlēti struktūrfondu līdzekļi. Varbūt ir pienācis laiks sociālajai jomai veltīt vairāk, jo līdz šim šai jomai ir maz struktūrfondu līdzekļu. Domāju, ka šādas programmas būtu jāatver, lai pašvaldības var attīstīt dažādus pakalpojumus novados sociālajai jomai. Ir dažādas sabiedrības grupas un vajadzības, kuras diemžēl pārāk maz tiek risinātas.
Lai gan iecere par bijušās skolas ēkas pielāgošanu ir atbalstīta, ir nepieciešams ilgs laiks, lai to īstenotu.
Kā norādīja Agris Lungevičš, vispirms ir jāsagatavo projektēšanas uzdevumi, pēc tam būs jāveic iepirkums. Šis process ilgs vismaz gadu.
- Lai gan taustāmu rezultātu nebūs ātri, tomēr process ir aizsācies, par šo telpu piepildījumu tiek domāts, un soli pa solim virzīsimies, lai tas tiktu izpildīts. Iespējams, ka jau tad būs plašāka informācija arī par struktūrfondiem un finansējumu, - uzsvēra Agris Lungevičs.
Tika izskatīts jautājums par to, ka no 1. aprīļa valsts aprūpes centros speciālistiem un aprūpes personālam tiek paaugstinātas darba algas.
- Pašvaldībām tomēr šis ir izaicinājums. Valstī pašvaldības aprūpes centru ir vairākums. Pašvaldības, nosakot pansionātu samaksu mēnesī, protams, izvērtē, kāda klientam ir maksātspēja. Diemžēl pensijas valstī ir salīdzinoši zemas, lai varētu nodrošināt maksātspēju, līdz ar to starpība tiek segta no pašvaldības līdzekļiem, - sacīja Mārcienas pansionāta vadītāja Dace Zeile. - Tāpat nozīmīgs un aktuāls ir jautājums par to, ka cilvēks, nonākot slimnīcā pēc smagas saslimšanas, tur uzturas tikai desmit dienas. Slimnieka kopšana nonāk uz tuvinieku pleciem. Bieži vien tā izrādās smaga nasta, īpaši strādājošajiem tuviniekiem. Līdz ar to smagi slimie radinieki nonāk pansionātos tikai tāpēc, ka tuvinieki nespēj veikt nepieciešamos soļus aprūpē. Bieži vien radinieki nemaz nav informēti par šīm desmit dienām slimnīcā. Tāpat ir arī paliatīvie slimnieki, kam ir nepieciešama paliatīvā aprūpe.
Roberts Spručs Madonas novada pašvaldībai un Mārcienas pansionātam un tā vadītājai Dacei Zeilei veltīja atzinīgus vārdus gan par ieguldīto darbu un līdzekļiem pansionāta izveidē, gan sakārtoto un pieejamo vidi pansionāta klientiem ar dažāda rakstura veselības traucējumiem.
Iepazīstinot ar pansionāta ēku, tās priekšrocībām, Dace Zeile vispirms minēja pansionāta virtuvi, kur uz vietas tiek gatavotas maltītes. Otra pozitīvā iezīme ir sabiedriskā transporta kustība. Pansionāta vadītāja norādīja, ka Mārcienas pansionāts ir Madonas novada pašvaldības projekts un viņa tika pieņemta darbā projekta īstenošanas sākumposmā, līdz ar to bija iespēja izvēlēties atbilstošāko un nepieciešamāko aprīkojumu, domājot par klientu ērtībām un vajadzībām.
Viens no aktuāliem jautājumiem pansionātā ir arī klientu naudas līdzekļi.
- No klientu pensijām 10% viņiem izsniedzam, bet gadās dažādas situācijas, tāpēc šobrīd cenšamies šo jautājumu atrisināt. Esam runājuši ar bankām, vai nebūtu iespējams, ka darbinieki ierastos pansionātā un sakārtotu formalitātes, lai bankā varētu atvērt kontus. Diemžēl gulošie klienti nevar aizbraukt uz banku un sakārtot šo jautājumu, - atzina Dace Zeile.
Savukārt Roberts Spručs uzsvēra, ka šobrīd globālā problēma ir nacionālās aizsardzības stratēģija - evakuācijas plāni, ugunsdrošība. Šiem jautājumiem jāpievērš īpaša vērība. Tāpat LM parlamentārais sekretārs aicināja Madonas novada pašvaldības pārstāvjus un pansionāta vadītāju izrunāt aktuālākās tēmas un kopīgi rast tām risinājumu.
- Ir valsts sociālās aprūpes centri un pašvaldības sociālie aprūpes centri. Prasības ir vienas, bet tai pašā laikā, ja tiek piešķirtas investīcijas, tās tiek virzītas valsts sociālās aprūpes centriem. Diemžēl finansiālie jautājumi sociālajā un veselības aprūpē ir ļoti būtiski, - akcentēja Roberts Spručs.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs pastāstīja: - Sociālā joma ir gājusi plašumā, gan piedāvājot dažādus pakalpojumus, gan arī šobrīd aktuālā DI projekta realizācijā. Uzskatu, ka arī Madonas novada pašvaldībā šī joma attīstās. Tika atvērts pansionāts, tiek piedāvāta pakalpojumu dažādība, izveidots dienas centrs, uzlabota aprūpe mājās, bet šobrīd tiek plānoti pieci DI pakalpojumi. Redzu šai jomai arī struktūrfondus, lai gan tie ir tikai DI projektam, bet tas jau ir būtisks uzlabojums. Bet kopējā aina, manuprāt, ir ļoti sadrumstalota katrai jomai. Vajadzību ir ļoti daudz, bet nav vienotības.
Pēc tikšanās ar LM parlamentāro sekretāru Robertu Spruču Dace Zeile atzina: - Ir gandarījums, ka pansionātu apmeklē ministrijas pārstāvji un redz patieso situāciju pansionātos. Tika pārrunāti jautājumi par finansējumu. Svarīgs jautājums par Eiropas struktūrfondu līdzekļiem, kas diemžēl netiek piešķirti sociālās aprūpes centriem. Kā arī ļoti aktuāla tēma - prasību klāsta pieaugums sociālās aprūpes iestādēm, bet darbinieku resurss izsīkst. Vizīte noritēja veiksmīgi, visnotaļ pozitīvā gaisotnē. Tika izrunātas gan centra vajadzības, gan klientu un viņu tuvinieku ieteikumi, lai nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi.
Roberts Spručs vērtēja: - Pansionāts atrodas ļoti piemērotā vietā. Ir pagalms, pielāgotas telpas klientu ērtībai. Manuprāt, Mārcienas pansionāts ir izveidots kā laba aprūpes iestāde. Pašvaldības dažādi savu iespēju robežās cenšas nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību saviem iedzīvotājiem. Ir jāveido plānveidīga pakalpojumu nodrošināšanas politika, kas noklātu visu Latvijas teritoriju, iespējams, daļu no šiem pakalpojumiem nododot veselības aprūpes jomai (piemēram, paliatīvā aprūpe, demences, pēcoperācijas rehabilitācija), jo veselība nesākas un nebeidzas tikai slimnīcā - ir jādomā plašāk.


AGRA VECKALNIŅA foto


15.05.2019.