Pašvaldība aicina uz tikšanos
Lai realizētu deinstitucionalizācijas (DI) procesu Madonas novada pašvaldībā, veidojot iekļaujošāku sabiedrību un sniedzot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem ārpusģimenes aprūpē un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, Madonas novada pašvaldība un Liezēres pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus uz tikšanos ceturtdien, 16. maijā, pulksten 18 Liezēres pamatskolā, Jaunatnes ielā 6, Ozolos, Liezēres pagastā. Tās mērķis ir iepazīstināt iedzīvotājus ar deinstitucionalizācijas procesa norisi Madonas novada pašvaldībā un informēt par turpmāk plānotajiem darbiem tieši Liezēres pagasta Ozolu ciemā.15.05.2019.