Lielos maisus izmanto lapu savākšanai
Arī Dzelzavas pagastā ir sākušies pavasara sakopšanas darbi. Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Jankovskis „Staram" apstiprināja, ka pērno lapu savākšanai, līdzīgi kā Madonas pilsētā, tiek izmantoti lielie maisi, bet plašāk par teritoriju sakopšanu pavasarī un iecerēm Lielajā talkā pastāstīja pagasta īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja Ņina Stiprā. - Iestājoties pavasarim, vispirms sakopjam pašvaldību iestāžu teritorijas. Pērno lapu savākšanai lielos maisus izmantojam paši, tos piedāvājam arī iedzīvotājiem, kas arī ļoti cītīgi sakopj savu māju apkārtni. Kad lielie maisi piepildīti, tos izvedam un pēc tam atkal piepildām no jauna. Sakopšanas darbi notiek arī Aizpurves ciemā. Esam uzsākuši kapsētu teritoriju sakopšanu. Patlaban strādājam Mierakalna un Biksenes kapos, bet nākamie, kurus sakopsim, būs Balvānīcas kapi. Pavisam pagasta teritorijā ir trīs kapsētas, - atzīmēja Ņina Stiprā.
Viņa informēja, ka publisko teritoriju sakopšanā galvenokārt iesaistās tā saucamie simtlatnieki. Vaicāta par Lielās talkas norisi, īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja atklāja, ka Dzelzavā tā notiks īstajā dienā - 27. aprīlī.
- Lielajā talkā, protams, piedalīsimies. Brauksim uz Madonu un saņemsim Lielās talkas maisus, lai būtu, kur likt atkritumus. Savu dalību Lielajā talkā esam jau pieteikuši talkas mājaslapā internetā. Izliksim paziņojumus arī pagastā, informējot par iecerētajiem darbiem un aicinot tajos piedalīties iedzīvotājus. Atsaucība ir diezgan liela. Katru gadu Lielajā talkā ļoti aktīvi piedalās biedrība „Mēs - savai Dzelzavai". Tradicionāli sakopsim parku, tā teritorija ir tik liela - 7 ha, ka tur darba pietiek visiem, gan savācot lapas, gan izcērtot krūmus, tāpat autostāvlaukumu. Atkritumus savāksim arī ceļu malās līdz pat Bakānu ezeram un tā apkārtnē, tāpat Ozola ielā līdz pašai Aizpurvei, kā arī lielceļa malās, - informēja Ņina Stiprā.

10.04.2019.