Madonas novadam tiks izstrādāta jauna vizuālā identitāte. Iesaisties apspriešanas procesā arī Tu!
Lai spētu skaidrāk pozicionēt Madonas novada (uz labklājību orientētu, aktīvu, dabai draudzīgu) tēlu, kā arī skaidrotu novada nozīmi Vidzemes, Latvijas, kā arī Eiropas mērogā, 2019. gada vasarā, sagaidot Madonas novada desmitgadi, plānots izstrādāt jaunu novada zīmola identitāti. Vizuālā identitāte ir elementu kopums, kas ātrā, piesātinātā un mūsdienīgā veidā spēj nodot sabiedrībai, novada viesiem, sadarbības partneriem, iespējamajiem investoriem vienkāršu priekšstatu par novadu kopējām ērtībām, iespējām un attīstības vīziju. Madonas novada vizuālā identitāte sevī ietvers jauna novada zīmola izveidi, tiks izstrādāts arī jauns novada sauklis jeb devīze. Izveidoto zīmolu plānots izmantot gan uz novada reklāmas materiāliem, gan arī e-vidē: mājaslapā un sociālajos tīklos. Tāpat plānots attīstīt arī vienota stila suvenīru izveidi, kas šķitīs saistoši kā novadniekiem, tā novada viesiem.
Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: „Pateicoties Madonas novada iedzīvotāju iesaistei un atbildībai pret Madonas pilsētu un novadu, tas nemitīgi ir spējis attīstīties. Vasarā svinēsim novada desmitgadi un vēlamies mums visiem uzdāvināt kopīgu dāvanu - jaunu un mūsdienīgu vizuālo tēlu. Lai spētu celt labklājības līmeni novadā, rastu iespējas veidot jaunas darbavietas, attīstītu tūrismu, ir nepieciešams atkāpties un padomāt - kā novads izskatās no malas. Tāpat jāvērtē tas, kā sadzīvojam iekšienē - desmit gadu laikā pilsēta un apkārtējie pagasti ir auguši un attīstījušies, taču pie savstarpējās sinerģijas jāstrādā nemitīgi.
Vēlamies, lai ikviens novada iedzīvotājs būtu lepns par vietu, no kuras nācis - gan skaistās dabas dēļ, gan kultūrvēsturiskā mantojuma dēļ, tāpat arī tādēļ, ka novads nemitīgi attīstās un spēj iet līdzi laikam. Vizuālā identitāte ir viens no pasākumu kopumiem, kas, pēc manām domām, veicinās novada attīstību un iedzīvotāju pašapziņu. Lai izstrādātā tēla vizuālais izskats, tas ir, raksturojošās krāsas un izvēlētā simbolika patiešām atbilstu mūsu pašu - novadnieku iecerēm, aicinu iesaistīties zīmola apspriešanas procesā, aizpildot aptauju. Pirms tiek izveidotas pirmās skices, labprāt uzzinātu jūsu domas!"
Elektroniski anketa atrodama Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv. No laikraksta izgrieztu un aizpildītu anketu līdz š. g. 25. marta pulksten 16 lūdzam iesniegt Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē (1. stāvā) Saieta laukumā 1, Madonā, ar norādi uz aploksnes - Madonas novada identitāte.

15.03.2019.