Attīstīs Sauleskalna ciemu
Madonas novada dome kārtējā sēdē izskatīja jautājumu par industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi Madonas novadā. Kā zināms, šo projektu iecerēts īstenot specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Nauris Volkovs programmu 5.6.2 raksturoja kā ES struktūrfondu programmu, kas atbalsta uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.
- Madonas novada pašvaldībai vēl palicis apmēram 4,16 miljonu ES struktūrfondu naudas un 11% pašvaldības līdzfinansējuma. Kā viena no šīs programmas aktivitātēm ir plānota industriālā parka izveide Madonas novadā, par ko pašvaldība lēma pagājušā gada decembra sēdē, paredzot, ka industriālais parks tiks veidots Madonas pilsētā vai Sauleskalna ciemā. Vēsturiski gan to sākotnēji bija paredzēts veidot Madonā, Saules ielā. Bija doma, ka piedalītos divi partneri - viens paplašinātu savu darbību ar saldētavas un meža ogu pārstrādes ražotni, kā arī „Baltic Block" uzbūvētu jaunu ražotni. Tas tika apstiprināts investīciju programmā un prezentēts VARAM, taču šīs idejas var arī mainīt. Laiks ir pagājis, un ir dzimusi iecere par iespējamu industriālās zonas, biznesa attīstības centra izveidi Sauleskalnā. Taču arī tie uzņēmēji, kuri kā sadarbības partneri bija piekrituši piedalīties sākotnējā ieceres variantā, ir izteikuši vēlmi, ka viņi varētu investēt arī Sauleskalna ciema teritorijā, kur ražošanu būtu gatava attīstīt arī meža ogu pārstrādes firma SIA „Pharmeko Lettland" un savu darbību paplašinātu „Baltic Block", uzbūvējot jaunu ražotni, - uzsvēra Nauris Volkovs.
Viņš atgādināja, ka decembra sēdē deputāti nolēma atteikties no Madonas kā vienīgās potenciālās vietas industriālā parka izveidošanai. Arī VARAM ir definēts, ka tas tiks būvēts Madonas novadā, bet tagad esot svarīgi konceptuāli izšķirties par atbalstu Madonas pilsētai vai Sauleskalna ciemam.

Vairāk uzņēmumu
Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs raksturoja abu risinājuma variantu plusus un mīnusus.
- Sauleskalna ciemā esam ieguldījuši ap 900 000 eiro, nodrošinot sakarīgu piekļuvi esošajai teritorijai. Ieguldot ES struktūrfondu naudu un pašvaldības līdzfinansējumu industriālās zonas izveidē Sauleskalna ciemā, labumu gūtu vairāk uzņēmumu nekā Madonā. Sauleskalnā investīcija varētu attiekties uz pieciem sešiem uzņēmumiem. Turpretī, īstenojot šo ieceri Madonā, Saules ielā, attīstīties varētu divi uzņēmumi, - informēja Nauris Volkovs.
Lai īstenotu šo projektu, pašvaldībai būs arī jāiegādājas zeme no privātīpašniekiem, kas ir attiecināmās izmaksas ES struktūrfondu projektā. Nevienā no potenciālā industriālā parka izveides vietām tā nepieder pašvaldībai. Madonas pilsētā būtu jāatpērk zemesgabali no pieciem īpašniekiem, pie tam, ja kāds nepārdotu, šo projektu nevarētu īstenot. Savukārt Sauleskalnā ir jāatpērk tikai no viena zemes īpašnieka. Turklāt summas ir līdzīgas. Prognozējamā summa zemes iegādei Sauleskalnā varētu būt ap 400 000 eiro, Madonā - ap 550 000 eiro.

Jāturpina virzīt un attīstīt
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs uzsvēra, ka ir jāturpina projektu virzīt un attīstīt.
- Tas, ko esam definējuši, paredzot veidot industriālo zonu Madonas novadā, mums dod manevra iespējas, bet, lai attīstības nodaļas speciālisti varētu konkrēti strādāt, mums ir jānosveras kāda pusē - industriālo zonu attīstīt Sauleskalna ciemā vai Madonas pilsētā. Tas dos attīstības nodaļai mandātu un pilnvaras strādāt deputātu atbalstītajā virzienā. Mans personīgais viedoklis - esmu par Sauleskalna variantu. Ko mēs iegūstam, investējot šajā projektā 4 miljonus ES struktūrfondu finansējuma uzņēmējdarbības attīstībai? Mēs plānojam kopā ar uzņēmējiem šajā teritorijā radīt ap 45-50 jaunu darbavietu. Manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs plus vēl iespēja piesaistīt aptuveni 6 miljonus privāto investīciju, ko uzņēmēji ieguldīs pēc tam, attīstot ražošanu iznomātajā teritorijā, ko izveidojusi pašvaldība. Attiecībā uz vietas izvēli - esmu par Sauleskalna ciemu tāpēc, ka tur attīstīties var pieci seši uzņēmumi un pašvaldība uz zemesgabala arī varēs izveidot piecas sešas nomas vietas, ko iznomāt uzņēmējiem. Turpretī Madonā reālu atbalstu varam sniegt diviem uzņēmumiem. Industriālās zonas princips vairāk atbilst Sauleskalnā tieši no uzņēmumu skaita viedokļa. Un vēl viens arguments - tā ir uzņēmēju iniciatīva. Vairāki ir jau zināmi, kuri ir gatavi investēt ražošanas attīstībā, - akcentēja Agris Lungevičs.

Jārēķinās ar uzņēmējiem
Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Miķelsons uzsvēra, ka ir jāņem vērā uzņēmumu, kurus pašvaldība gatavojas atbalstīt, pamatvēlmes, un uzņēmēji vēlas attīstīt savu ražošanu Sauleskalnā.
- Protams, pašvaldība var lemt dažādi, bet, ja mēs izveidosim industriālo parku vietā, kur nebūs uzņēmēju vēlmes darboties, tas būs tukšs naudas ieguldījums. Mēs nevaram nevienu uzņēmumu piespiest darboties tur, kur tas nevēlas. Turklāt vairāki uzņēmumi ir jau zināmi, tāpat arī itāļu pārstāvētā meža ogu pārstrādes firma, var darboties gan Madonā, gan Sauleskalnā, - atzina Ivars Miķelsons.
Atbalstu industriālā parka izveidei pauda arī domes deputāts Andris Sakne, taču, pēc viņa domām, esot viens „bet".
- Mūsu novadā galvenais ienākumu nesējs budžetā ir cilvēks, un par to arī būtu jāpadomā. Industriālajā parkā tiks radītas jaunas darbavietas. Darbaspēks, iespējams, brauks no Pļaviņām, Ērgļiem, Lubānas un citiem novadiem, bet ienākuma nodoklis nonāks viņu deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā, tāpēc svarīgi ir radīt ne tikai jaunas darbavietas, bet arī iespējas dzīvot Madonas novadā, lai piesaistītu ģimenes ar bērniem. Vai mums nebūtu jāparedz līdzekļi arī kādas daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai, piemēram, Mārcienā, kur ir iespējams atjaunot dzīvojamo fondu, vai rīkoties līdzīgi kā Valmierā, Cēsīs un citur, ceļot jaunus īres namus? Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvalžu vadītājs Edgars Lācis ir pierādījis, ka tas ir iespējams, sakārtojot dzīvokļus un centralizēti, uzstādot granulu katlu, tos apkurinot, - atzīmēja Andris Sakne.

Ļoti nepieciešama

Diskusijā iesaistījās arī Bērzaunes un Mārcienas pagasta pārvalžu vadītājs Edgars Lācis: - No savas puses varu teikt, ka industriālā parka attīstība Sauleskalnā ir ļoti nepieciešama. Bērzaunē ir attīstīta koksnes pārstrāde, kur pamatā tiek nodarbinātas vīriešu darbarokas, bet sievietēm darbavietu trūkst. Ienākot Sauleskalnā meža ogu pārstrādes, fasēšanas, saldēšanas ražotnei, darbs būtu arī sievietēm. Sauleskalnā ir sakārtota infrastruktūra. Mums ir vietas bērnudārzā un skolā. Izbūvēts elektroenerģijas pievads, ceļi tiek sakārtoti. Katrā ziņā industriālā parka izveidošana būtu solis attīstības, nevis degradācijas virzienā. Protams, lai sakārtotu un atjaunotu dzīvojamo fondu Mārcienā, mums ir nepieciešams atbalsts. Tad šo ieceri varēsim īstenot, bet mums ir vajadzīgi arī maksātspējīgi īrnieki, nevis tikai tādi, kas uz Mārcienu tiek pārcelti ar maziem ienākumiem un kuri nevar samaksāt ne par dzīvokļiem, ne komunālajiem pakalpojumiem. Atjaunotajos dzīvokļos būtu jāizmitina cilvēki, kuri strādā un pelna, nevis veģetē uz pašvaldības rēķina, - uzskata Edgars Lācis.
Domes deputāts Valentīns Rakstiņš aicināja, veidojot pašvaldības budžetu, katru gadu paredzēt līdzekļus 10-15 dzīvokļu atjaunošanai, lai, sadarbojoties ar uzņēmējiem, novadam piesaistītu iedzīvotājus un pašvaldība varētu pastāvēt un izdzīvot arī nākotnē.
Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs norādīja, ka attiecībā uz dzīvojamo fondu pašvaldība varot rīkoties līdzīgi, kā savulaik Sauleskalnā, kur tika sakārtota viena daudzdzīvokļu māja, izveidojot tur dzīvokļus, un tā tika nodota uzņēmumam, lai tas varētu strādniekus nodrošināt ar dzīvojamo platību.
- Viens no risinājumiem, sakārtojot un atjaunojot dzīvojamo fondu, varētu būt, paredzot līdzekļus budžetā. Otrais - ja valsts politika nemainīsies, būs citas iespējas kreditēšanas sadaļā - mēs varēsim ņemt kredītu arī šādai funkcijai ar 25% līdzfinansējumu. Trešais variants - būvēt jaunu māju (kā Valmierā) vai rekonstruēt vecu (kā Smiltenē). Kredītu varēsim dabūt Valsts kasē ar izdevīgiem nosacījumiem. Tā ir jauna atbalsta programma pašvaldībām, bet pretī ir jāsarēķina īres maksājumi, lai segtu ieguldīto investīciju un kredīta apkalpošanu. Taču, ja mēs redzam, ka ir darbavietas un maksātspējīgi klienti, tad to varam darīt, turklāt tas iet kontekstā ar jaunu darbavietu radīšanu un, es ceru, ar iedzīvotāju skaita palielināšanu Madonas novadā, - atzīmēja Agris Lungevičs.

Lai neciestu iedzīvotāji
Savukārt domes deputāte Antra Gotlaufa, paužot atbalstu industriālās zonas izveidei Sauleskalnā, uzdeva jautājumu, kādu jaunu ražotni tur būvēs šajā projektā iesaistītais lielākais uzņēmums - SIA „Baltic Block".
- Mums visiem ir tomēr jāpatur prātā, ka tur blakus atrodas dzīvojamais rajons, bērnudārzs un perspektīvā paredzams pārcelt arī skolu. Šis ir arī drošības jautājums, proti, ka iedzīvotāji nekādā veidā nevar ciest no tā, ka tiks paplašināta ražošanas zona, - uzsvēra Antra Gotlaufa.
SIA „Baltic Block" līdzīpašnieks, Madonas novada domes deputāts Andris Dombrovskis skaidroja, ka, ja tiks attīstīta ražošana un palielinātas jaudas, no teritoriālā viedokļa ražotne būs tuvāk mežam, līdz ar to arī izmeši tiks pārdalīti citā kategorijā, bet jebkurā gadījumā, ražotnei attālinoties no dzīvojamo māju rajona, ietekme mazināsies. Patlaban izmešu rādītāji B kategorijā jau ir tuvu pieļaujamajai normai, bet uzņēmums tam seko līdzi un cenšas izpildīt visas Vides pārvaldes prasības. Arī tests uz izmešiem tiek iziets reizi pusgadā.
Dome (balsojumā nepiedalījās deputāts Andris Dombrovskis) nolēma īstenot specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. „Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projektu „Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā" Sauleskalna ciemā, Madonas novadā, kā arī uzsākt projekta „Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā" iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās darbības.


12.02.2019.