Par šautuves izmantošanu
Dome ir izskatījusi jautājumu par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestādes „Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils"" maksas pakalpojumos. Dome noteica, ka: maksa par šautuves 1 mērķa izmantošanu (2 stundas) ir 2,48 eiro
(3 eiro, ieskaitot PVN 21%); maksa par šautuves izmantošana ar instruktoru darbu
1 stunda (1-3 personas) - 24,79 eiro (30 eiro, ieskaitot PVN 21%); maksa par patronu 0,12 centu (0,15 centu, ieskaitot PVN 21%.).
Šādi grozījumi tika veikti sakarā ar jaunās biatlona šautuves atklāšanu un papildu pakalpojumu piedāvājumu.


12.02.2019.